Qorti | Inqabad jisraq magna b'€6 fiha u se jlaqqat sitt xhur ħabs

Raġel mill-Marsa jintbagħat sitt xhur ħabs fuq serq aggravat ...

Albert Gauci Cunningham / 9 ta' Mejju 2019 13:42
Raġel mill-Marsa ntbagħat sitt xhur ħabs wara li nqabad jisraq flus kontanti minn pompa tal-petrol f'Birkirkara. 

Ir-raġel, li għandu 43 sena, kien arrestat nhar it-Tlieta li għadda mill-Pulzija hekk kif inqbad fil-fatt jisraq minn magna fil-pompa tal-petrol. 

L-ispettur Elton Taliana li mexxa l-Prosekuzzjoni, qal lill-Qorti illi l-magna kull ma kellha kienu €6 fil-ħin tas-serqa. Minkejja dan, ir-raġel kien għamel ħsarat li jammontaw għal €250. 

Ir-raġel instab ħati ta' serq aggravat, ħsara lill-proprjetà, li kien fil-pussess ta' għodda użati għas-serq. Hu kien aċċetta l-akkużi l-ħtija tal-miġjubin kontrih.

Il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace semgħet is-sottomissjonijiet u qablet li sitt xhur tkun is-sentenza ta' priġunerija ideali. 

 

Albert Gauci Cunningham, 36 sena, ġie appuntat Editur tal-gazzetta Illum u tas-sit illum.com.mt f'Ġunju tal-2015. Gauci Cunningham kien ġurnalista mal-Union Print. Gauci Cunningham jispeċjalizza l-aktar fi stejjer analitiċi-politiċi u anke soċjali li l-gazzetta ILLUM issa saret iktar popolari għalihom, kif ukoll fi stejjer relatati ma' politika nazzjonali u internazzjonali. Gauci Cunningham irraporta minn diversi Istituzzjonijiet Ewropej. Għall-qalb Gauci Cunningham hemm kwistjonijiet soċjali, fosthom il-faqar, il-kirjiet u l-ġustizzja soċjali.