Il-Festa | Uħud mill-avvenimenti speċjali li għexna fl-2018

Permezz tar-ritratti l-gazzetta ILLUM tgħix uħud mill-avvenimenti speċjali li diversi parroċċi u komunitajiet iċċelebraw matul din is-sena

Yendrick Cioffi / 9 t'Awwissu 2018 11:01
Uħud mill-istatwi tad-dimostrazzjoni miġbura f'wirja waħda f'għeluq it-30 sena mit-twaqqif tal-Grupp Armar Żabbar
Matul din is-sena, diversi komunitajiet qed jiċċelebraw avvenimenti speċjali li għad-dilettanti hija opportunità biex jiċċelebraw festa doppja.

Il-fotografu Mark Micallef Perconte jaqbad mumenti minn dawn l-attivitajiet speċjali li wħud minnhom mhux se jerġgħu jirrepetu ruħhom.

L-Imsida tiċċelebra l-125 sena mill-miġja tal-istatwa titulari ta' San Ġużepp
Il-Konsagrazzjoni tas-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu Valletta
L-inawgurazzjoni tal-istatwa inkurunata San Ġużepp 'ix-Xiħ' wara xogħol ta' konservazzjoni u restawr
Il-vara ta' San Ġużepp Ħaddiem ta' Birkirkara inawgurata wara xogħol ta' restawr u konservazzjoni
Ir-Rotunda tal-Mosta ssir Bażilika Minuri