Editorjal | Mhux il-kurċifiss mal-ħajt jagħmilna Nsara...

....imma fl-istess ħin dan ma jfissirx li għandna nneħħuhom...

Albert Gauci Cunningham / 6 ta' Marzu 2018 10:40
Karikatura ta' Adrian Delia li akkuża lil Muscat li jrid ineħħi l-kurċifissi minn postijiet pubbliċi | Karikaturist; Mikiel Galea
Fil-ħarġa tal-lum qed nagħtu prominenza partikolari lill-intervista li din il-gazzetta għamlet mal-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech u li fiha jitkellem dwar diversi temi, fosthom il-Kostituzzjoni u l-kurċifissi f’postijiet pubbliċi.

Fid-dawl ta’ dibatittu li ilu jqum u jerġa’ jimmansa dwar il-kurċifissi f’postijiet pubbliċi u anke dwar ir-reliġjon Kattolika fil-Kostituzzjoni, din il-gazzetta tixtieq tagħmel ftit punti.

L-ewwel u qabel kollox, il-valuri Kristjani Kattoliċi ma jkunux imkejlin b’kemm hemm kurċifissi mwaħħlin mal-ħitan ta’ postijiet pubbliċi, jew kemm għandna niċeċ u qaddisin fit-toroq tagħna. Il-valuri Kristjani jiġu għall-akbar test meta ffaċċjati bl-isfida tas-solidarjetà lejn min hu l-iċken, l-aktar vulnerabbli u lejn min għandu bżonn spalla fuq xiex iserraħ. Il-valuri Kristjani tal-imħabba u l-maħfra jagħmluna Kristjani; kemm kapaċi naħfru lil dawk li pubblikament jivvilifikawna jew iweġġgħuna, kemm kapaċi nħobbu u nwieżnu lill-barrani li jiġi f’pajjiżna ħabta u sabta, kemm kapaċi nagħtu minn dak li għandna mhux biex nirċievu lura imma biex ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn.

"Il-valuri Kristjani jiġu għall-akbar test meta ffaċċjati bl-isfida tas-solidarjetà lejn min hu l-iċken, l-aktar vulnerabbli u lejn min għandu bżonn spalla fuq xiex iserraħ"
Il-valur Kristjan huwa l-valur tal-familja, l-għożża ta’ kwalunkwe tip ta’ familja li fiha teżisti l-imħabba. Il-valur Kristjan huwa l-għożża lejn il-ħajja umana u l-prinċipju li l-bniedem ma jista’ qatt jaħsad dik il-ħajja.

Dan huwa li jagħmilna sinjuri fil-valuri bħala poplu mhux kurċifiss ma’ ħajt.

Imma minkejja dan, din il-gazzetta xorta ma tara ebda raġuni għalfejn kurċifiss għandu jitneħħa speċjalment fejn ma jkunx simbolu ta’ oppressjoni reliġjuża, anzi nħossu li l-kurċifiss jibqa’ simboliku tal-għeruq Insara ta’ pajjiżna, li ħadd, qatt, jgħaddu kemm jgħaddu snin ma jista’ jinnega.

Kurċifiss jew simbolu reliġjuż m’għandu għalfejn idejjaq lil ħadd, sakemm qed ikun esebit biex iwassal il-messaġġ tal-imħabba. U daqs kemm ma ddejjaqniex id-dehra ta’ kurċifiss fil-pubbliku, daqstant ieħor kull simbolu reliġjuż ieħor, għax min hu sod fil-prinċipju u ċert fil-valuri tiegħu m’għandu bżonn ebda riaffermazzjoni billi jċaħħad lill-ħaddieħor mil-libertà reliġjuża.

Għalhekk kliem l-Isqof ta’ Għawdex ma’ din il-gazzetta flimkien ma’ dak li diġàa qal l-Arċisqof ta’ Malta Charles J Scicluna, huwa għaqli ferm. Iż-żewġ mexxejja tal-Knisja qed juru illi l-vera ġlieda hija dik tal-qlub, mhux dik li ddur mal-emozzjoni ta’ dak li joffri l-materjal u s-simbolu.

"Kurċifiss jew simbolu reliġjuż m’għandu għalfejn idejjaq lil ħadd, sakemm qed ikun esebit biex iwassal il-messaġġ tal-imħabba. U daqs kemm ma ddejjaqniex id-dehra ta’ kurċifiss fil-pubbliku, daqstant ieħor kull simbolu reliġjuż ieħor"
Inħossu li dan il-pajjiż, flimkien mad-dinja kollha, għandu biżżejjed theddid fuq il-valuri tiegħu, minn jekk il-kurċifiss ikunx pubbliku jew le. Ir-rgħiba, id-diżonestà, il-flus, il-poter, il-korruzzjoni, l-individwaliżmu sfrenat u r-rabja lkoll qed jieklu minn ġewwa l-ġenwinità u s-sabiħ tal-valuri li l-ġenerazzjonijiet ta’ qabilna għallmu lilna u li suppost aħna qed ngħallmu lil ħaddieħor.

L-attentat tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia li jżeffen il-kurċifissi fin-nofs biex forsi jirbaħ xi punt jew tnejn dwar id-diskussjoni ta’ riforma fil-Kostituzzjoni, kienet żelqa fin-niexef. Huwa ferm pożittiv u għaqli li b’dak li qed tirraporta din il-gazzetta llum, iż-żewġ mexxejja tal-Knisja wrew, anke b’sottilità fina ħafna, li mhumiex lesti li jidħlu f’kruċjati li mhuma se jwasslu mkien u li jnessu u jiddevjaw mill-materjaliżmu u l-qerq soċjali u politiku li huwa l-vera susa tas-soċjetà.

Fi kliem ieħor, u dan qed ngħiduh aħna, jekk Delia jrid jagħmel il-kruċjati reliġjużi u joqgħod idaħħal il-kurċifissi fin-nofs biex forsi jikseb punt politiku u jibda jistejqer, jista’ jagħmel dan waħdu!

"Din il-gazzetta temmen li l-bidliet fil-Kostituzzjoni għandhom ikunu tali li jirriflettu r-realtà ta’ Malta llum, imma ma jinsewx minn fejn bdiet Malta"
Din il-gazzetta temmen li l-bidliet fil-Kostituzzjoni għandhom ikunu tali li jirriflettu r-realtà ta’ Malta llum, imma ma jinsewx minn fejn bdiet Malta. Illum hawn taħlit razzjali u reliġjuż kbir f’pajjiżna u dan huwa tajjeb u għandu jkun iċċelebrat. Madanakollu dan ma jneħħi xejn mill-irwol ċentrali u kardinali li lagħbet il-Knisja Kattolika matul is-snin.

Għalhekk il-kurċifissi m’għandhomx jitneħħew. Imma jekk hemm min, ħdejn dak il-kurċifiss, jixtieq li juri simbolu tar-reliġjon tiegħu, mela għalfejn le? Il-libertà reliġjuża għandna niċċelebrawha, mingħajr ma qatt ninnegaw l-għeruq tagħna u dak li llum jagħmilna Maltin.

Nifirħu lill-Arċisqof Charles J Scicluna u lill-Isqof ta’ Għawdex illi minflok sinnew ix-xfafar ta’ battalja oħra irrelevanti, urew li huma ħafna ogħla u ħafna iktar nobbli minn hekk.

Albert Gauci Cunningham, 36 sena, ġie appuntat Editur tal-gazzetta Illum u tas-sit illum.com.mt f'Ġunju tal-2015. Gauci Cunningham kien ġurnalista mal-Union Print. Gauci Cunningham jispeċjalizza l-aktar fi stejjer analitiċi-politiċi u anke soċjali li l-gazzetta ILLUM issa saret iktar popolari għalihom, kif ukoll fi stejjer relatati ma' politika nazzjonali u internazzjonali. Gauci Cunningham irraporta minn diversi Istituzzjonijiet Ewropej. Għall-qalb Gauci Cunningham hemm kwistjonijiet soċjali, fosthom il-faqar, il-kirjiet u l-ġustizzja soċjali.