"Ta' 45 sena nixtieq ikolli stazzjon jew tnejn tiegħi"

Jonathan Abel hu wieħed mill-vuċijiet li ta’ kull filgħodu, flimkien ma’ tnejn oħra jkun fuq Vibe FM jibda l-ġurnata ta’ ħafna fuq nota tajba. Huwa DJ u għandu 35 sena. 

Jean Pierre Cassar / 4 ta' Frar 2015 17:12
Kemm ilek fix-xena tal-ispettaklu?

15-il sena.

Minn fejn bdejt?

Minn dejjem kont nixtieq li nkun dak li qed idoqq id-diski fuq ir-radju… ta’ tlettax-il sena kont noħlom li nkun fuq ir-radju nagħmel dak ix-xogħol… ta’ tmintax-il sena ġietni l-opportunità li ningħata taħriġ ma’ stazzjon… tgħallimt waħdi għax dejjem kelli passjoni u nies li jispirawni…

Kellek xi ħadd fil-familja li ħajrek?

Le... però kienu jafu bil-ħajra tiegħi u kienu jinsistu li tajjeb li nkun gradwat u nkompli l-istudji tiegħi l-ewwel…

X’inhu s-sigriet li bih tqum b’daqshekk enerġija filgħodu?

Ħajja bilanċjata ta’ fost ħafna affarijiet, irqad diċenti… u trid tkun trid tagħmlu dan ix-xogħol… il-passjoni li għandi hija kollox…

X’inhi ġurnata tipika ta’ Abel?

Inqum fl-3.55am, nipprepara xi ikel għal matul il-programm u wara… fosthom tuffieħ, ġewż, insalata… niekol ħafif imma spiss matul il-ġurnata… nevita l-ħobż… ninħasel u kolazzjoni li jinkludi bajda mgħollija… fil-5am nitlaq mid-dar u nasal ir-radju fil-5.15am… niffinalizza dak kollu li jkun hemm bżonn teknikament għall-programm tal-ġurnata, naġġorna ruħi bl-aħħar affarijiet li jkunu ġraw matul il-lejl u jkolli production meeting tal-aħħar fis-6.30am. Fis-6am inċempel lit-tifla Nia ta’ 5 snin biex inkellimha hekk kif tqum…

Xi tgħidilna fuq iż-żewġ kollegi tiegħek… kif tħossok li tibda l-ġurnata magħhom?

Kaxxa ġenn it-tnejn li huma! 

X’inhu l-istil ta’ mużika favorit tiegħek?

Dance.

Kieku m’intix DJ x’int?

Għalliem probabbli. Gradwat fil-Fiżika u l-Matematika.

Xi tfisser il-familja għalik?

Fejn dejjem issib rispett assolut.

Xi tfisser kuntentizza għalik?

Li nara t-tifla tidħak u li tkun kuntenta hi.

X’idaħħkek?

L-umoriżmu ta’ Striscia La Notizia.

X’ibeżżgħek?

Li ma tkunx taf fejn qiegħed ma’ bniedem li jkun ifisser ħafna għalik.

Hemm żvantaġġi meta tkun taħdem fil-mezzi tax-xandir?

M’hemmx ħin meta tista’ tgħid li waqaft. Trid tkun dedikat u ma taħdimx għall-flus!

X’hemm differenti f’Abel t’issa minn dak li kien ħames snin ilu?

Għaddejt minn ħafna esperjenzi f’ħajti f’dawn l-aħħar 5 snin li llum iġegħluni ngħid li tassew għext.

Abel jagħti kas il-moda?

Iva, però ma nimxix magħha dejjem. Għandi l-istil tiegħi li inħossni komdu fih.

Ġieli tħajjart tagħmel xi ħaġa fuq it-TV? Għaliex?

Kemm-il darba. Bħala kontinwazzjoni ta’ dak li nagħmel fuq Vibe FM.

X’irwol għandu l-breakfast show?

Li jingrana lin-nies b’kemm jista’ jkun b’mod pożittiv. Illum iktar minn qatt qabel, kulħadd għandu ħafna tensjoni filgħodu… Xogħolna hu li nnaqqsuh!

X’ifisser għalik ir-rispons li tirċievu mingħand is-semmiegħa?

Dak huwa is-sodisfazzjon.

Fejn tara lil Abel għaxar snin oħra?

Ir-radju sar parti kbira minni… Ta’ 45 sena jkolli stazzjon jew tnejn tiegħi!

Jean Pierre Cassar gradwa mill-Università ta' Malta b'Baċellerat fil-Malti. Kompla l-istudju tiegħu fl-interpretar fejn kiseb iċ-ċertifikat biex ikun jista' jaħdem bħala interpretu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Preżentament jokkupa l-kariga ta' Aġent Editur mal-ġurnal Illum.