Ittri Il-punt Blogs
....fl-artiklu li kien ippublikat ilbieraħ fuq l-ILLUM
minn Jason Azzopardi
Frank Zammit dwar il-bidliet fil-proċess tal-annullament
...l-Knisja għandha tagħti aktar spazju lill-mara fix-xogħol tal-Knisja
 minn Aaron Farrugia
minn Mario Grech
minn Edward Scicluna
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook