Ittri Il-punt Blogs
Bħalma nagħmlu minn kollox biex inħarsu l-ambjent u l-wirt arkitettoniku għax jiddistingwu lil Malta, hekk...
Il-pont bejn it-teatru popolari u magħruf u t-teatri fl-ibliet u l-irħula tal-komunitajiet
L-alternattivi realistiċi għal mina huma bosta u nħeġġeġ lil Ian Borg jieħu pass lura qabel ma jkun tar...
Hija r-responsabbiltà tal-gvernijiet li jaraw kif jigwidaw lill-intrapriża privata fejn iridu s-soċje...
Il-kummerċ għandu jkun l-għodda diplomatika biex nassiguraw il-libertajiet u d-drittijiet umani, mhux nuża...
Dan l-Att qed ipoġġi lill-Heritage Malta bħala l-entità li wieħed irid jikkonsulta fuq bżonnijiet ...
Transport Malta teħtieġ li taġixxi mingħajr iktar dewmien. Hemm ħtieġa ta’ pjan ċar biex tkun imp...
Ladarba l-Gvern irid illi jbigħ din l-art biex isiru appartamenti u biex din ma tibqax art esklussivament għ...
Huwa ċar li jekk pajjiżna jrid jimxi ’l quddiem, dawk il-paladini li jitkellmu ħafna li f’pajji...
Il-partiti politiċi fil-Parlament huma b’kuxjenza mraqqda, qisha taħt l-effett tal-loppju
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook