Ittri Il-punt Blogs

Opinjoni | Ara min qed jitkellem, fl-isem tal-Missier u tal-Ispirtu s-Santu

Il-curriculum vitae ta’ Brigulio tinqara bħal waħda ta’ bniedem li kien fuq roller coaster...

Saviour Balzan / 2 t'Ottubru 2018 10:29
Jiena qrajt mhux darba iżda darbtejn l-opinjoni li Michael Brigulio kiteb fil-MaltaToday. Kitibha bħala kandidat Nazzjonalista għal paga tajba ħafna fil-Parlament Ewropew. Wara tista’ tgħid għamel bħalma jagħmel flixkun li jkun f’nofs ta’ baħar u jinġarr kullimkien mar-riħ u l-mewġ. Brigulio għamel bħalma jagħmlu l-ħaddiema tal-briedel; ipprostitwixxa lilu nnifsu biex forsi jiġi elett. 

Kiteb li hemm bżonn li nkunu ‘respectful’ jiġifieri rispettużi. Jiġifieri mhux bħalma ġara fl-2017, kif għamel hu meta abbanduna kollox u spiċċa mwaħħal bħal terpentina mal-Partit Nazzjonalista u mhux hekk biss, kien jitla’ fuq il-pedestall fil-mass meetings u jgħajjat qisu kalandra, qisu xi sożja ta’ Goebbels.

Michael Brigulio kien mhux biss l-eżempju jkaxkar ta’ politika tal-għajjat imma kien il-perċimes ta’ dak kollu li mhux suppost naraw fil-politika. Perċimes f’kull sens. Jien evitajt li nsemmih u niddejjaq insemmih, imma jkolli nsemmih illum għax ma niflaħx għall-ipokrezija u tagħmilli ħsara kbira fl-istonku. 

"Brigulio għamel bħalma jagħmlu l-ħaddiema tal-briedel; ipprostitwixxa lilu nnifsu biex forsi jiġi elett"
Wara li dar kull burdell politiku li hawn fil-pajjiż issa spiċċa ma’ Adrian Delia u qed jitlob il-vot tagħna biex jiġi elett fil-Parlament Ewropew biex forsi jitlaq ’il barra minn hawn u b’paga esaġerata u redikola jibda jgħix kif dejjem xtaq jgħix: komdu u ’l bogħod minn Malta tagħna.

Għax  u wara li stinka biex jagħti l-impressjoni li huwa xi wieħed idealista u tal-punt, spiċċa ankrat ma’ partit li tant hu konservattiv u ’l bogħod minn fejn beda li ċertament tasal għall-konklużjoni li Pawlu ta’ Tarsu lanqas jibda ma’ Michael Brigulio.

Għax Brigulio kien mill-bidu nett komunist, u jien niddikjara ma għandi xejn kontra l-komunisti, juri u jesprimi simpatija enormi għal Kuba u Fidel Castro, attiv fil-Graffiti u movimenti oħra tax-Xellug u tal-ambjent, kunsillier u Chairperson tal-Alternattiva, ivvota għal-Labour meta l-Labour ried u neħħa l-VAT u waqqaf l-applikazzjoni ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u issa wara esperiment fis-soċjetà ċivili kien sar ħaġa waħda ma’ Simon Busuttil u f’daqqa waħda spiċċa b’ruħu u ġismu ma’ Adrian Delia.

Apparti hekk, ma nistax nifhem kif jista’ b’xi mod jirrikonċilja lilu nnifsu mal-PN. Meta nsemmi l-abort, il-kaċċa, l-IVF, il-kapitaliżmu u biżibilju affarijiet oħra li matul il-ħajja u inkontri li kelli miegħu ngħatajt l-impressjoni li kellu veduti ċari ħafna dwarhom, tant li kienu diametrikament opposti ma’ dawk tal-PN.

"Ma flaħtx naqra lil Brigulio u nara lil xi ħadd jikteb qisu hu qatt ma kien parti minn dik ix-xmara tar-remettar li rajna fl-2017. Jekk ħadd mhu lest jgħidlu kemm hu inkreddibilment ipokrita u falz jien qed ngħidlu issa u f’wiċċu"
F’din l-opinjoni Alla jbierek qal, li jrid jeħodha kontra l-hate speech. Dażgur għax jaf li hu wkoll kien il-mira tal-hate speech ta’ nies bħal Daphne, meta kien theddida għall-PN. Imma Alla jbierek, issa u issa biss, qamlu rixu għall-hate speech. Fl-elezzjoni tas-sena l-oħra Brigulio u oħrajn ma kellhomx l-iċken interess li jiftħu ħalqhom kontra dan.

Jiena żammejt kwiet, ma ngħid xejn fuq iċ-ċuċati li ħareġ minn ħalq dawk li kienu jippretenduha ta’ xi għorrief u ta’ xi gwerrieri tas-sewwa u tal-libertà. Bqajt sieket kif sena u nofs ilu fil-kamra tal-aħbarijiet tal-MaltaToday kont affaċċjat minn xi ġurnalisti tiegħi li kienu wkoll jappoġġjaw dan l-isteriżmu. Dħakt meta ġimgħat wara l-eżitu tal-elezzjoni sirt naf li wieħed mit-tfal ta’ Caruana Galizia kien ċempel u dar in-newsrooms biex jgħidilhom biex ikeċċu lili; is-sid tal-MaltaToday!

Lil Michael Brigulio dejjem kont naħsbu bniedem redikolu, bħall-ieħor fuq in-naħa l-oħra tal-munita Cyrus Engerer, ieħor li jinteressah li jkun Deputat Laburista fil-Parlament Ewropew u bħal Brigulio lest jagħmel kollox biex jiġi elett fi Brussell.

Meta norqod billejl ma nimmaġinax u ma noħlomx li jien xi oraklu jew xi perfett. Wasalt fejn wasalt għax nemmen f’dak li nagħmel u ngħid dak li nħoss. Ma flaħtx naqra lil Brigulio u nara lil xi ħadd jikteb qisu hu qatt ma kien parti minn dik ix-xmara tar-remettar li rajna fl-2017.  Jekk ħadd mhu lest jgħidlu kemm hu inkreddibilment ipokrita u falz jien qed ngħidlu issa u f’wiċċu. U ċert li bħali jaħsbuha eluf!

Saviour Balzan is the founder and co-owner of MaltaToday. He has reported on Maltese politics and society for the last 30 years. In his early days he was actively involved in the Green lobby and later the Green Party. He put politics behind him two decades ago and immersed himself in journalism, working to set up newspapers such as il-Fehma, l-Alternattiva, The People and The Independent daily. MaltaToday was launched in 1999 and soon became the leading no holds barred issue oriented newspaper. In recent years he has been engaged in setting up the digital edition of MaltaToday and a Maltese Sunday newspaper Illum. He has also hosts a TV programme Reporter. In February of last year he published his first book ‘Saying as it Is,’ Volume I.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook