Ittri Il-punt Blogs

Editorjal | Kemm konna qrib...

Konna qrib li tittieħed deċiżjoni li tweġġa' lil Malta fl-ekonomija u l-postijiet tax-xogħol...lesti għall-futur?

Albert Gauci Cunningham / 18 ta' Diċembru 2017 19:12
Il-ġimgħa li għaddiet konna qrib ħafna.

Qrib li tittieħed deċiżjoni li tista’ tweġġa’ lil pajjiżna b’mod drastiku ħafna.

Tweġġa’ ’l-ekonomija, ħafna postijiet tax-xogħol u isem pajjiżna.

Minkejja li fit-3 ta’ Diċembru din il-gazzetta, wara kuntatt mal-Kummissjoni Ewropea, kienet żvelat kif Malta mhux se tkun fuq il-lista s-sewda tal-istess Unjoni Ewropea, kif fil-fatt ġara, din il-ġimgħa l-Parlament Ewropew kien vot wieħed biss ’il bogħod milli jirrakomanda li pajjiżna jkun meqjus bħala ‘tax haven’.

"Hemm moviment dejjem jikber ta’ rappreżentanti tal-popli Ewropej fi Brussell li qed jaqblu mas-Soċjalisti illi l-profitti għandhom ikunu intaxxati "
Dan kien ikun ifisser li s-settur finanzjarju Malti mhux biss ikun taħt il-lenti, imma wkoll li jaqla’ daqqa qawwija. Dan ikun ifisser li dan is-settur li jħaddem eluf ta’ nies u li jfisser qligħ ta’ miljuni għal pajjiżna jkun ipperikolat.

Huwa importanti li wara l-vot tal-ġimgħa li għaddiet, bħala pajjiż, nibdew tassew niddiskutu x’inhi t-triq ’il quddiem u ma nibqgħux naġixxu qisu ma ġara xejn.

L-ammont ta’ voti ugwali juri illi hemm reżistenza qawwija biex is-sistema li tħaddem Malta flimkien ma’ pajjiżi oħrajn ta’ rati favorevoli ta’ taxxa jibqgħu fis-seħħ. Jidher allura wkoll li hemm moviment dejjem jikber ta’ rappreżentanti tal-popli Ewropej fi Brussell li qed jaqblu mas-Soċjalisti illi l-profitti għandhom ikunu intaxxati fil-pajjiż fejn hemm l-operat u mhux f’pajjiż ieħor fejn ir-rati ta’ taxxa huma iktar favorevoli.

Dan kollu jfisser illi għall-ewwel darba u aktar minn qatt qabel qed tkun sfidata l-awtonomija li s’issa stati membri kellhom fil-qasam tat-tassazzjoni.

Din minnha nnifisha hija realtà li bħala pajjiż irridu naffaċċjaw u nibdew niddiskutu. Bħala parti minn din l-għaqda ta’ pajjiżi, li fir-realtà għandha elementi qawwijin favur il-federaliżmu, pajjiżna jaqbel illi kull pajjiż ikun jista’ biss joffri jew jitlob ħlas tal-istess rata ta’ taxxa?

Mhux biss taxxa għal min jopera jew ikollu l-indirizz tal-kumpanija f’pajjiżna, imma wkoll rata komuni ta’ taxxa fuq is-servizzi, ngħidu aħna? Dawn l-affarijiet jeħtieġ niddiskutuhom u jeħtieġ ukoll li nkunu nafu eżattament fejn jinsabu ż-żewġ partiti fuq din il-kwistjoni.

Imma lil hinn mis-servizzi finanzjarji u l-attentati kważi ta’ suċċess biex isem Malta jitniżżel fuq lista xejn dinjituża, ta’ min nistaqsu wkoll jekk bħala pajjiż aħniex qed inħarsu lil hinn minn dan is-settur.

Qed nikbru biżżejjed u noħolqu biżżejjed niċeċ ekonomiċi ġodda biex jekk jiġri dak li ħadd ma jixtieq li jiġri jkollna x’jilqa’? Qed naraw li dawk in-niċeċ li qed noħolqu qed iħallu l-frott mixtieq?

"Dawn huma kollha niċeċ ekonomiċi ġodda li kienu u għadhom parti mill-fatt illi l-ekonomija sejra tajjeb u parti mill-fatt li l-ekonomija ma marritx daqstant ħażin meta kellna l-kriżijiet madwarna"
Illum niftaħru bis-servizzi finanzjarji u l-fatt li pajjiżna attira mijiet ta’ investituri u kumpaniji, speċjalment fil-gaming u li jħaddmu eluf ta’ nies. Niftaħru li ġibna lejn pajjiżna diversi kumpaniji farmaċewtiċi, li għal darb’oħra jħaddmu eluf ta’ nies. Pajjiżna jiftaħar bil-fatt illi fl-aħħar snin fetaħ il-bibien għall-kumpaniji tal-avjazzjoni, biex hawn ukoll qed jitħaddmu eluf ta’ nies.

Dawn huma kollha niċeċ ekonomiċi ġodda li kienu u għadhom parti mill-fatt illi l-ekonomija sejra tajjeb u parti mill-fatt li l-ekonomija ma marritx daqstant ħażin meta kellna l-kriżijiet madwarna.

U allura fid-dawl tal-fatt illi wieħed minn dawn is-setturi qed jiffaċċja theddida reali u serja b’reżistenza mill-UE għandu jiftħilna għajnejna u jġegħelna mhux biss niddiskutu u nipproteġu s-servizzi finanzjarji, imma wkoll inħarsu lejn oqsma ġodda u sostenibbli ta' kif jista' jinħoloq il-ġid u postijiet tax-xogħol ta’ kwalità.

Xi darba jista’ jkun li tibda nieżla x-xita, għandna umbrella tajba biżżejjed għal dakinhar?

Albert Gauci Cunningham, 36 sena, ġie appuntat Editur tal-gazzetta Illum u tas-sit illum.com.mt f'Ġunju tal-2015. Gauci Cunningham kien ġurnalista mal-Union Print. Gauci Cunningham jispeċjalizza l-aktar fi stejjer analitiċi-politiċi u anke soċjali li l-gazzetta ILLUM issa saret iktar popolari għalihom, kif ukoll fi stejjer relatati ma' politika nazzjonali u internazzjonali. Gauci Cunningham irraporta minn diversi Istituzzjonijiet Ewropej. Għall-qalb Gauci Cunningham hemm kwistjonijiet soċjali, fosthom il-faqar, il-kirjiet u l-ġustizzja soċjali.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook