Ittri Il-punt Blogs
Il-Ministru Owen Bonnici jisħaq li kien Joseph Muscat li ġab pajjiżi oħra Ewropej jaħdmu flimkien
Mill-Valletta Summit sal-ġimgħa l-oħra fi Brusell...imma ħareġ xi ħaġa ġdida jew l-istess wiegħdi u d...
Fl-2015 konna wettaqna riforma u din il-ġimgħa komplejna nibnu fuq din ir-riforma...
Ftit li xejn, iżda, hawn diskussjoni fuq il-mistoqsija bażika: xi ħtieġa għandna ta’ dan il-program...
'Anke jekk mhux neċessarjament naqblu mal-prinċipji tagħha fuq is-suġġett, konna nammirawha ħafna ak...
Miriam Dalli tisħaq li l-attitudni ta’ bullying li qed jadotta l-gvern Taljan hija għal koll...
Id-Deputat Ivan Bartolo jikteb fuq l-ILLUM u jgħid x'jaħseb dwar Adrian Delia
Il-Ministru Bonnici dwar Louis Grech u Edward Scicluna
Meta fittixt fid-dokumentazzjoni tal-MEPA sibt li mill-minuti tal-laqgħat tal-Kummissjoni għall-Kontroll tal...
Sar wisq tgħaffiġ fil-qasam tal-liġi tal-kera u wieħed jawgura illi s-soluzzjonijiet li ser jiġu adottati...
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook