Ħames Minuti Intervisti Divertiment Teatru Arti

Émile Eudes (1843-1888)

L-istorja tar-revoluzzjonarju Franċiż, Émile Eudes

Alfred Consiglio / 24 ta' Frar 2017 09:56
Émile Eudes
Émile Eudes twieled fit-12 ta’ Settembru 1843 f’Roncy, fil-gżejjer Channel. Huwa beda l-istudju tiegħu f’Saint-Lô, u wara kompla jistudja l-mediċina f’Pariġi.

Eudes kien Repubblikan konvint, u kien kontra l-Imperu ta’ Napuljun III; huwa kien antiklerikali qawwi, u assoċja mal-ħassieba ħielsa, moviment umanistiku assoċjat ma’ Victor Hugo (1802-1885).  Fl-1886 huwa sar l-editur maniġerjali tal-ġurnal La Pensée Libre (Ħsieb Ħieles). Eudes mexxa wkoll, għal żmien qasir,  ħanut tal-kotba progressivi u sar mażun. Flimkien ma’ ħassieba ħielsa oħrajn, huwa ssieħeb mas-sezzjoni Franċiża tal-Ewwel Internazzjonal. Madankollu, Eudes kien imxaqleb lejn ideoloġija aktar radikali mill-umaniżmu ta’ Hugo jew it-twemmin Mutwalist tas-segwaċi ta’ Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865).

Eudes issieħeb mas-segwaċi revoluzzjonarji tal-veteran revoluzzjonarju Blanqui; ħbiebu inkludew radikali bħal Ernest Granger (1844-1914), Gustave Tridon (1841-1871), Anne Jaclard (1843-1887) u żewġha Victor Jaclard (1840-1903).

F’Awwissu 1870 Eudes kien wieħed mill-mexxejja tal-qawmien, bla suċċess, f’La Vallette, distrett f’Pariġi. Eudes, li kemm-il darba kien arrestat, kien arrestat u ssentenzjat għall-mewt. Madankollu, fl-4 ta’ Settembru 1870 Franza ġiet ipproklamata Repubblika, u Eudes ħareġ mill-ħabs.

Eudes inħatar kmandant tal-Battaljun 138 tal-Gwardja Nazzjonali sabiex jorganizza d-difiża ta’ Pariġi kontra l-Ġermaniżi. Huwa ngħaqad mal-Kumitat Ċentrali tal-Għoxrin Distrett, li organizza l-attivitajiet tad-diversi gruppi ta’ soċjalisti, anarkisti u repubblikani.

Huwa kien kontra n-negozjati ta’ paċi li kienu qed isiru mill-Gvern Repubblikan.  Fil-31 ta’ Ottubru 1870 huwa ħa sehem f’irvell kontra l-gvern li madankollu ma rnexxiex. Fit-18 ta’ Marzu 1871 huwa mexxa lill-Gwardji Nazzjonali fl-okkupazzjoni tal-uffiċċju sindikali. Fl-24 ta’ Marzu, il-Kumitat Ċentrali tal-Gwardji Nazzjonali ħatar lil Eudes bħala Kummissarju tal-Gwerra; jumejn wara kien elett għall-Kunsill Ġenerali tal-Komun ta’ Pariġi. Huwa mexxa offensiva kontra l-gvern ta’ Versailles fit-3 ta’ April 1871, iżda din falliet. F’Mejju, Eudes ivvota mal-maġġoranza biex jitwaqqaf Kumitat ta’ Sigurtà Pubblika, fuq il-mudell ta’ dak tar-Rivoluzzjoni Franċiża.

Eudes ħa sehem attivament fil-ġlied matul il-‘Ġimgħa Mdemmija’ bejn it-22 u t-28 ta’ Mejju li mmarkat l-aħħar reżistenza tal-Komun. Huwa rnexxielu jaħrab mit-trażżin brutali; huwa ħarab lejn l-Iżvizzera u wara mar Londra; huwa kien issentenzjat in absentia għall-mewt.

Eudes għex fil-faqar. Amnestija ġenerali fl-1880 wasslitu biex irritorna Pariġi. Huwa kkontribwixxa għall-ġurnal Blanquist Ni Dieu ni Maitre (La Alla lanqas Sid), u flimkien ma’ Edouard Vaillant  (1840-1915) waqqaf il-ġurnal L’Homme Libre (Bniedem Ħieles).

Huwa sar membru tal-Kumitat Ċentrali Rivoluzzjonarju Blanquist, stabbilit fl-1881.  Fil-5 ta’ Awwissu 1888 Eudes kien qed jagħmel diskors f’Salle Favie meta sofra emorraġija ċerebrali u miet.

Referenzi:
  1. J.L.Menard: Emile Eudes, 1843-1888: Général de la Commune et Blanquiste, Dittmar, Paris, 2005.
  2. “Marx to Emile Eudes”, March 9, 1872, Marx and Engels, Collected Works, Volume 44, New York, 2005.


Stħarriġ
Segwina fuq Facebook