X'Milied għandek tistenna? Ara x'qed tgħidlek l-istilla...

Aqra x'qed jgħidu l-istilel tiegħek fiż-żodijaku għal żmien dan iż-żmien tal-Milied...

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Aquarius, ser ikun żmien li jġiegħlek tagħrbel saw dak li se tieħu deċiżjonijiet dwaru. Dan issa se tagħmlu b’iktar ritmu u jista’ jħalli effett tajjeb madwarek, għalhekk jekk int tħoss dan, agħraf sew biex iżżomm kontroll assolut fuq dak li tagħmel f’dan il-perjodu feliċi tal-Milied. Awguri  Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: oranġjo u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 25, 28 u 29

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Capricorn

Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta’ persuni emozzjonali

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Pisces ser jagħtik direzzjoni aktar ċara ta’ fejn trid tasal sabiex tagħraf aktar tkun f’dak li verament jgħodd għalik. Minn dak li sa ftit taż-żmien ilu kont tara li ma jistax jintlaħaq taħt ebda ċirkustanza, dan issa spiċċa u tikseb aktar fiduċja f’dan il-Milied. Awguri Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: blu u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 24, 26 u 28

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Virgo

 Pisces huma magħrufin għall-abbilità u t-twemmin fihom infushom

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’  Aries er jikkawżalek tfixkil fejn jista’ jinħoloq dak in-nuqqas madwarek però dan ser iservik sabiex tagħraf aktar u hekk int tkun tista’ tagħraf aħar iċ-ċirku kollu ta’ madwarek sabiex b’hekk ikollok żmien aktar feliċi dan il-Milied. Awguri. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: abjad u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 26, 28 u 29

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Scorpio

Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’  Taurus ser jiftaħlek perjodu ta’ aktar stabbilita madwarek dan meta bħalissa qed tħossok inċert. Dan ser jispiċċa iżda mhux għalkollox. Dan sabiex int tagħraf ċertu sitwazzjonijiet li tidħol għalihom b’aktar kuraġġ u ħeġġa mis-solu u hekk ikollok żmien aktar feliċi mis-soltu dan il-Milied. Awguri. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: oranġjo u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 24, 26 u 28

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Cancer

 Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Gemini se jimmotivak u dan se jsaħħek għal dawk il-proġetti li int għandek ippjanati din se tkun rankatura meħtieġa. Issa agħraf żomm din ir-rankatura u taqax lura sabiex tkompli tkabbar dak li hemm madwarek u hekk ikollok żmien aktar feliċi dan il-Milied. Awguri. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 25, 27 u 29

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Sagittarius

Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom.

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Cancer ser iwasslek sabiex tagħraf xi tibdiliet li se jibdew iseħħu madwarek. Ovvjament ċertu tibdil kont qed tħejji għalih, tibdil ieħor ser jinqala’ u dan ser joffrilek sabiex tagħraf li hemm aktar opportunitajiet resqin lejk u hekk ikollok żmien aktar feliċi dan il-Milied.  Awguri. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: isfar u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:  24, 26, 27 u 29

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Aquarius

Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Leo se jkun ifisser il-forza mill-ġdid li kienet iddgħajfet xi ftit minn ġewwa. Grazzi għal dan int tista’ tagħraf aktar l-abbiltà li int magħruf għaliha u hekk tinduna li kont biss għaddej minn fażi u li issa ħa terġa’ tħoss din il-forza fik. Hekk ikollok żmien feliċi dan il-Milied. Awguri.   Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: aħmar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 26, 27 u 28

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Pisces

Leo huma magħrufin bħala persuni umli

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’  Virgo se jġiblek tibdil f’dak il-ħsieb li int ilek terfa’ sabiex tagħraf tatwah. Issa huwa dak il-mument li twettaq u b’hekk takkwista dak is-sodisfazzjon li tant jixraqlek. Però ma tridx iżomm lura għalkemm fik se tħoss dik il-ħeġġa u hekk ikollok żmien aktar feliċi dan il-Milied. Awguri.   Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn:  oranġjo u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 26, 28 u 29

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Taurus

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont.

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Libra se jgħaġġlek ftit aktar mis-soltu. Din l-għaġġla tkun waħda ta’ kontroll li mhux se taħrablek. Fejn is-soltu ddum xi ftit taħsiba, issa dan ser ikun aktar pass mexxej u dan ikun aktar viabbli kemm għalik u kemm għal tal-madwar u hekk ikollok Milied aktar feliċi. Awguri  Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: isfar u oranġo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 25, 27 u 29

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn AriesLibra huma magħrufin bħala nies attivi ħafna

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Scorpio ser jikkalmak u f’dan il-mument utli għalik sabiex tribaħ lura ċerti sitwazzjonijiet li setgħu kienu qed jidhru ibsin. Għalhekk tinkwetax jekk se tibda tħossok aktar kalm. Aħtaf din l-opportunità u hekk ikollok żmien aktar feliċi dan il-Milied. Awguri. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 26, 27 u 28

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn LeoScorpio huma magħrufin għall-indipendenza  tagħhom.                                                     

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Sagittarius se tgħinek tagħraf kemm l-ambizzjoni fl-imħabba qiegħda tkattar aktar. L-effett ta’ dan se tħossu jikber ġewwa fik ftit aktar mis-soltu u dan ser iġiegħlek taġixxi differenti. Dan huwa mument fejn tista’ tirbaħ aktar imħabba lejk u hekk ikollok żmien aktar feliċi dan il-Milied. Awguri.  Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: blu u roża

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 25, 26 u 29

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Gemini

Sagittarius huma magħrufin għall-organizzazzjoni tagħhom

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku tal-Milied għall-istilla ta’ Capricorn ser ikun mumen li jipprovdilek motivazzjoni aktat milli taħseb. Dan huwa żmien tajjeb sabiex iseħħ dak kollu li tixtieq. Agħraf dik id-direzzjoni li ġejja għalik, sabiex hekk ikollok żmien aktar feliċi dan il-Milied. Awguri.   Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: vjola u aħmar

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 25, 27 u 28

L-istilla ta’ fejda għal żmien il-Milied ġejja minn Libra Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom

More in Divertiment