L-istilel x'qed ibassru għalik?

L-Oroskopju mwassal għalikom mill-Ħadd 6 ta’ Mejju sas-Sibt 12 ta’ Mejju

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Wara li l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Aquarius ser iġib miegħu bosta ċaqliq lejk. Għal dawn il-ħmistax int trid tagħraf aktar kif timxi fl-imħabba fejn din se tkun l-aktar sitwazzjoni delikata f’dan il-proċess kemm mil-lat t’imġiba u kemm mil-lat ta’ kif se tħossok. Tipprovax tkun forma teatrali għax taf toħloq aktar ħsibijiet. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: blu u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 10, 11 u 12

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Taurus

Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Wara li l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Pisces ser iġib miegħu bosta ċaqliq lejk. L-aktar li trid tagħmel huwa li tagħraf f’dawn il-ħmistax li ġejjn hija l-karriera tiegħek. Dan għaliex dan iż-żmien ser ikun bħal prova għalik. Int għandek abbilità kbira fil-karriera u jekk kont xi ftit xettiku dan l-aħħar issa ser tistrieħ minn dan il-ħsieb. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: aħdar u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 9, 11 u 12

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Capricorn

 Pisces huma magħrufin bħala persuni ta’ moral effettiv ħafna.

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Aries ser iġib miegħu bosta ċaqliq lejk. L-aktar li ser ikun affettwat huwa l-ħsieb. Dan għaliex moħħok ser jgħaddi minn fażi ta’ ħafna ħsibijiet li jafu jħallu effett fuqek għax dan huwa perjodu ftit itwal mis-soltu imma int li qed taqra dan l-oroskopju qed tkun iggwidata. Għalhekk għandek tkun kawt. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: aħmar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 9 u 11

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Scorpio

Aries huma magħrufin għat-twebbis ta’ rashom

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijkau għal Taurus ser iġib miegħu bosta ċaqliq lejk. L-aktar li se tkun affettwata huwa fil-ħin. Il-ħin trid tibda tqassmu aħjar u tibbilanċja sabiex fil-ħajja li bħalissa int issib spazju għalik sabiex tirrealizza li qisu spiċċa kollox minn madwarek u dan jaf ikun ta’ problemi ’il quddiem.  Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 11 u 12

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Pisces

Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjoni tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Gemini ser iġib miegħu bosta ċaqliq xi ftit iebes lejk speċjalment fejn tidħol il-karriera. Din il-fażi trid tkun fl-aktar mument pożittiv għal dak li ġej u għall-isfidi li ser jibdew ġejjin. Jekk int bħala Gemini tagħraf dejjem tilqa’ u tuża moħħok dan jgħaddi u b’hekk int tkompli mixi għal dak li ġej. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 8, 9 u 12

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Leo

Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijku għal Cancer ser iġib miegħu bosta ċaqliq. Dan speċjalment fejn tidħol kemm dak li int tixtieq ġewwa fik u kemm dwar il-karriera tiegħek. Huma żewġ sitwazzjonijiet li għalkemm m’għandhomx x’jaqsmu ma’ xulxin imma għalik dawn jafu jkunu front wieħed u għalhekk f’dan l-istadju int trid tagħraf. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: isfar u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 9 u 11

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Gemini

Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Leo ser iġib miegħu bosta ċaqliq, u dan l-aktar li ser ikun effettiv huwa fil-mod ta’ kif int se tħares lejn is-sitwazzjoni kollha ta’ madwarek. Hawnhekk trid toqgħod attent għax f’dan l-istadju ċertu sitwazzjonijiet madwarek jafu ma jkunux dak li tixtieq f’dak il-mument. Agħraf sew. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: oranġjo u aħmar

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn  

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 10 u 12

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Aquarius

Leo huma magħrufin kemm huma nies ta’ fehma soda

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Virgo issa sejjer iġib għalik bidla ta’ kif tippjana l-affarijiet ta’ madwarek, għalkemm int kont kapaċi tippjana imma issa se tkun iktar iffokat fuq l-ippjanar tiegħek f’dawn il-ħmistax li ġejjin meta ser tinħass id-differenza. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: isfar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 9, 11 u 12

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Aries

Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Libra ser iwassal ġewwa fik sabiex tagħraf min vera int. Inutli toqgħod tinħeda wara dik jew l-oħra, wasal iż-żmien li int tagħmel iżjed kuraġġ ġewwa fik u appuntu dan ser joffrilek ħajja li ser tevolvi u tagħraf aktar lilek innifsek. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu u aħdar

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 9 u 10

L-istilla li l-aktar taffettwak b’mod pożittiv ġejja minn Sagittarius

Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom.

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Scorpio ser iwassal għal mument ta’ riflessjoni profonda dwar xi deċiżjoni li int għandek tieħu. Issa ma tistax toqgħod tilgħab aktar, trid tasal għal dik id-deċiżjoni li għandha bżonn tittieħed minnek u dan sabiex finalment tasal għal forma ta’ deċiżjoni għaqlija u għalhekk trid tkun aktar int. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u vjola

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 9, 10 u 12

L-istilla li l-aktar taffettwak b’mod pożittiv ġejja minn Libra

Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Sagittarius ser ikollu effett fuqek fuq in-naħa emozzjonali u għalhekk trid tagħraf ħafna żżomm bilanċ għall-mod ta’ sentiment li ser jiżdied ġewwa fik għax jekk int ma tkunx kapaċi żżomm il-bilanċ meħtieġ. Dan ’il quddiem jista’ jkun ta’ inkwiet u għalhekk trid tikkontrollah kemm tista’. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: isfar u roża

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9 , 11 u 12

L-istilla li l-aktar taffettwak b’mod pożittiv ġejja minn Cancer

Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Wara l-qamar kwinta, iż-żodijaku għal Capricorn ser ikollu effett fuqek sabiex tagħraf tgawdi ftit aktar il-ħajja ta’ madwarek sfortunatament minħabba li int meddija b’ħafna pressjoni madwarek. Dan mhux qiegħed jagħtik iċ-ċans ta’ spazju biżżejjed għalik innifsek imma issa għandek bżonn u għalhekk agħraf din l-opprotunità. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:   6,7, 9 u 11

L-istilla b’aspirazzjoni pożittiva għalik ġejja minn Virgo

Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru

More in Divertiment