X'jgħidu l-istilel tiegħek għal din il-ġimgħa

L-Oroskopju mill-Ħadd 18 ta’ Frar sas-Sibt 24 ta’ Frar 

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Aquarius ser jgħinek tibda tagħraf aktar il-ħtiġijiet tiegħek għalkemm f’dan il-mument dan il-kliem jaf ikun ftit iebes però trid issib aktar x’inhu l-bżonn vera tiegħek. Il-vera bżonn għal ħajtek. Kif int bħalissa suppost qed tgawdi minn ċertu stabbilità. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: oranġjo u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:  18, 19, 21 u 23

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Scorpio

Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Pisces se jurik li għalkemm il-ħajja taf tkun xi ftit iebsa madwarek imma int għandek kapaċitajiet tajba biżżejjed li dan iż-żmien tegħlbu dejjem jekk tagħraf kif għandek timxi, għalkemm int għaddej minn mument feliċi, qatta ma bsart li jista’ jinqala’ xi mewġ f’dan il-perjodu. Kun imħejji għalih. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: blu u iswed

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:  20, 21, 23 u 24

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Capricorn

Pisces huma magħrufin bħala persuni ta’ moral effettiv ħafna.

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Aries ser jagħmlek tagħraf tkabbar aktar il-fiduċja tiegħek kemm ta’ madwarek u aktar u aktar mas-sieħeb jew sieħba tiegħek fejn bħalissa m’intix qed tafda tant ċertu ċaqliq li skont int mhux normali imma emmen fik innifsek u kompli ħares ’il quddiem. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: aħmar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 20, 22 u 23

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Virgo

Aries huma magħrufin għat-twebbis ta’ rashom

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Taurus se jagħmlek tippjana u qis li tibqa’ għaddejja bil-pjanijiet tiegħek, tħalli lil ħadd u xejn jisfrattak minn din il-vaganza għax din ħa tkun ta’ ftit spazju u żvog għall-ħajja tant ikkumplikata u mimlija tiegħek. Imbagħad wara li tasal lura int tkun ħadt dik l-enerġija sabiex terġa’ tibda tirranka. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: blu u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 18, 20, 22 u 24

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Gemini

Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Gemini se jagħmlek iffokat fil-pjanijiet li int għandek imfassal ġa jinħass it-tooqol tagħhom u għalkemm qiegħed tipprova tqassam il-ħin tal-jum f’bilanċ assolut xorta qiegħed jindika li m’intix tlaħħaq. Dawn it-tliet xhur li ġejjin ħa jkunu xhur ta’ ħidma bla tarf f’dak li għandu x’jaqsam rigward il-karriera tiegħek. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:19, 21, 22 u 23

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Libra

Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Cancer se jagħmlek tagħraf il-vera soluzzjoni li int xtaqt jew ħsibt. F’dawn il-ġimgħat li ġejjin int ħa tagħraf xi żball għamilt u anke jista’ jkun li tagħraf li għaġġilt xi ftit imma din issa tista’ tkun tagħlima għalik biex għall-futur qarib int tkun aktar konxja minn dak li twettaq. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 18, 19, 21 u 24

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Pisces

Cancer huma magħrufin għad-direzzjonijiet pożittivi tagħhom

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Leo se jagħmlek tagħraf sabiex ma tinqabadx fuq sieq waħda u dan jaf iwassal għal sitwazzjoni ftit delikata. Għalhekk kemm tista’ kun dejjem iffoka fuq dak kollu ta’ madwarek ħalli kemm tista’ tilqa’ għal dak li jkun ġej. Dan il-prinċipju żommu. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: oranġjo u lewn id-deheb

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 20, 22, u 23

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Aries

Leo huma magħrufin kemm huma nies ta’ fehma soda

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Virgo se jagħmlek tagħraf li bħalissa mhix fażi li tista’ ssejħilha fuq il-linja t-tajba. Ovjament għal raħunijiet varji dan int m’intix tagħrfu jista’ jkun il-pass biex jiftaħlek triq ħalli int tkun tista’ tagħraf u tiggwida lilek innifsek għal titjib sabiex dak li hemm ikompli jissaħħaħ. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: isfar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:  18, 21, 23 u 24

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Taurus

Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Libra se jagħmlek aktar konxju dwar ħajtek għalhekk għaraf li din il-ħajja sa kemm tista’u kif tista’ tagħmilha għalik waħda bilanċjata li bħall-miżin ta’ Libra qiegħed daqsxejn żbilanċjat. Agħraf li fil-ħajja tiegħek għandek persuni oħra madwarek li jixirqilhom ftit aktar attenzjoni. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu u abjad

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 20, 21 u 22

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Sagittarius

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Scorpio se jagħmlek tagħraf li dak li int ġarrabt fil-passat ma tistax tibqa’ tikaxkru għall-kumplament ta’ ħajtek. Agħraf dak li int tgħallimt minnu u issa wasal iż-żmien li int tibda tħares ’il quddiem għax riesaq żmien aktar feliċi għalik. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u vjola

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 18, 20, 22 u 24

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Gemini

Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Sagittarius se jagħmlek tagħraf sabiex ftit ftit tibda tħares minn lenti pożittiva u ibda bil-mod ikkumbatti dak li qiegħed ikun ta’ problema għalik int għandek tagħraf il-potenzjal tiegħek u kemm għandek x’toffri. Il-ħajja sfortunatament mimlija ostakli imma rridu nkunu aħna li negħlbuhom. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: isfar u roża

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 21, 22 u 23

L-istilla bl-akbar għajnuna finanzjarja għalik ġejja minn Cancer

Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Capricorn se jagħmlek tinnota li fir-relazzjoni tiegħek mhux bilfors tista’ tkun dak li int qiegħda ddaħħal f’moħħok. Agħraf ftit dak kollu li huwa għaddej madwarkom u hemm tista’ tibda tħoll ftit ftit din il-kobba li bdiet titħabbel żmien ta’ ftit aktar riflessjoni. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:  18, 19, 20 u 25

L-istilla li f’San Valentinu se tkun ta’ ispirazzjoni għalik ġejja minn Gemini

Capricorn huma magħrufin għall-gwida diretta li joffru

More in Divertiment