Oroskopju | X'qed jgħidu l-istilel tiegħek għal din il-ġimgħa?

L-oroskopju ta' kull ġimgħa fuq il-gazzetta ILLUM mill-ispiritwalista PaulJon

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku ta’ Aquarius li bħalissa jinsab taħt l-istilla ta’ Cancer għaddeja minn fażi fejn ma tridx tagħraf aktar dak li hemm madwarek imma dak biss li hu importanti u ta’ ġid għalik. Agħraf sib lilek innifsek u x’inhum l-bżonnijiet tiegħek sabiex int tissaħħaħ qabel ma jkun tard u jasal fuqek żmien negattiv fejn jekk ma tagħrafx it-triq vera tiegħek, dan iż-żmien negattiv  jaf ikaxkrek miegħu. Tgħallem mill-passat.

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: abjad, blu u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Libra

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna

 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku ta’ Pisces li bħalissa jinsab taħt l-istilla ta’ Cancer, se joffrilek mument ta’ ġid fiċ-ċirku ta’ madwarek u jekk int tiftaħ bil-mod iċ-ċirku tiegħek ftit ftit ħa tinduna kemm jeżistu opportunitajiet. Ma tistax tibqa’ tgħix fil-passat, anzi l-passat użah bħala għodda sabiex minn dak kollu li għaddejt tkun kapaċi timxi ’l quddiem  b’aktar determinazzjoni sabiex tikber anke f’dak li riesaq lejk.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: blu, aħdar u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Scorpio

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Iż-żodijaku ta’ Aries li bħalissa jinsab taħt l-istilla ta’ Cancer, sejjer jgħinek timxi bil-qawwa kollha ta’ ġo fik għax qed tħoss li dak li inti tagħmel huwa ġej minnek biss. Però bħalissa wasal dak iż-żmien li għandek tal-inqas tieħu xi forma ta’ parir jew gwida anke jekk forsi ma timxix mija fil-mija ma’ dak li tisma’ imma l-pariri kulma għandhom bżonn hu ftit irfinar. Hemm ħafna tibdil lest għalik għalhekk ħejji ruħek.

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: aħmar, kannella u abjad

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt           

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Sagittarius

Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu

 

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku ta’ Taurus li bħalissa jinsab taħt l-istilla ta’ Cancer, ser ikun il-mument tat-twettiq. Issa huwa dak il-mument li tagħraf dak id-dawl li għandek tant bżonn u li jixraqlek. Għalkemm tħossok xi ftit pass lura, mhux il-waqt li tkun hekk. Ippreżenta u ħejji lilek innifsek tajjeb u agħmel dan il-pass li tant ilek taħseb dwaru. Minn dan il-pass ser tara kemm verament issa kien il-mument preċiż li tagħmel li għandek tagħmel. Emmen fik innifsek!

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: aħdar, oranġjo u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Capricorn

Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom

 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku ta’ Gemini li bħalissa jinsab taħt l-istilla ta’ Cancer, għalik ifisser bidu ta’ bidla, bidla tant qawwija fil-ħajja tiegħek li jaf ma tkunx aċċettata jew milqugħa. Però minn dak li hemm indikat fiż-żodijaku tiegħek dan sejjer ikun l-ewwel pass lejn direzzjoni differenti fil-ħajja tiegħek. Minn issa ’l quddiem iffoka f’din id-direzzjoni ta’ bidla li riesqa lejk u tagħraf kemm sejra tkun utli. Dak is-sagrifiċċju kollu li għamilt f’dawn l-aħħar xhur se jagħtik il-premju.

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar, blu u oranġjo

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Cancer

Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom

 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku ta’ Cancer bħalissa jinsab fl-aqwa mument tiegħu u se jurik li għalkemm tħoss li kollox ġej bil-kontra, u forsi qed tippretendi aktar attenzjoni u m’intix tirċeviha, xorta waħda għandek tiffoka fuq il-futur. Xorta waħda għandek tibqa’ għaddej akkost ta’ kollox. Xorta waħda trid tagħraf li riesaq lejk il-mument li tant ilek tistenna. Int persuna mimlija b’ħafna enerġija pożittiva u jkun dnub kardinali li tibqa’ fejn int. Riesaq żmien ta’ opportunità lejk!

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad, blu u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Gemini

Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom

 

 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku ta’ Leo li bħalissa jinsab taħt l-istilla ta’ Cancer se jgħinek tirrifletti u tagħraf tħares fil-profond aktar. Jekk int trid tibqa’ miexi b’ritmu li issa ilek ftit mhux ħażin li qbadt. Allura agħraf aktar dak li qed tħoss ġewwa fik u ibqa’ miexi. Biex int tibqa’ għaddej kif int ma tistax togħġob lil kulħadd. Ovvjament huwa tajjeb li taħseb ftit iżjed dwar dak li int ħa tkun qed tagħmel ħalli b’hekk titkattar għal dak li ġej.

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: aħmar, oranġjo u lewn id-deheb

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Aries

Leo huma magħrufin kemm huma nies umli

 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku ta’ Virgo  li bħalissa jinsab taħt l-istilla ta’ Cancer ser iġiblek bidla ma’ din l-aħbar jaqbillek tibda tħejji aktar lilek innifsek sabiex ma tinqabadx fuq sieq waħda. Min-naħa l-oħra fil-ħajja tiegħek jekk għandek relazzjoni ta’ mħabba agħraf kun aktar flessibbli imma jekk m’għandekx din ir-relazzjoni agħraf sib ftit ħin għalik u għall-gosti personali tiegħek

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: oranġjo, isfar u kannella

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Taurus

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont

 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku ta’ Libra li bħalissa qiegħed taħt l-istilla ta’ Cancer, ser itellfek ftit mil-linja li qbadt u għalkemm int m’intix tinduna b’dan, dawk ta’ madwarek qed iħossuk li m’intix bħas-soltu. Jista’ jkun li dan hu kaġun ta’ ċerta pressjoni jew responsabbilità li kibret miegħek, imma issa hemm bżonn li fl-iqsar żmien possibbli terġa’ taqbad dak ir-ritmu li int tant magħruf għalih u li fl-iqsar żmien possibbli tieqaf tirrilassa għal ftit jiem sabiex tħossok aktar int.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu, aħdar u abjad

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Gemini

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna

 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku ta’ Scorpio li bħalissa qiegħed taħt l-istilla ta’ Cancer ser iwasslek sabiex tagħraf toffri minn dak li riesaq lejk. Huwa l-mument fejn int issa minħabba din is-sitwazzjoni, turi l-ħiliet tiegħek u minn hawn ’il quddiem il-karriera tiegħek sejra tieħu spinta u bidla li se jagġmluk kuntent. Issa tagħraf li wara tant sagrifiċċji ser tkun f’dik il-pożizzjoni li tant ilek taspira. Imxi pass pass u żomm saqajk mal-art.

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: aħmar, iswed u vjola

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Cancer

Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom

 

Sagittarius mill-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku ta’ Sagittarius li bħalissa jinsab taħt l-istilla ta’ Cancer, ser jurik li int m’għandekx bżonn tibqa’ mwaħħal mal-passat tiegħek. Dan mingħajr ma qiegħed tinduna qed jikkaġunalek ħafna tensjoni u mentalment qed tmur lura. Hemm bżonn li tagħmel sforz qawwi sabiex il-passat ikun ktieb magħluq u bil-mod tibda tħares ’il quddiem. Dan il-pass jekk ma tagħmlux illum xorta waħda trid tagħmlu għax sakemm tibqa’ mwaħħal mal-passat, qed toħloq ċirku negattiv madwarek.

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: blu, roża u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Leo

Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom

 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku ta’ Capricorn bħalissa qiegħed taħt l-istilla ta’ Cancer, ser jurik min vera huma l-ħbieb ta’ madwarek u dawk li jippretenduha ma huma xejn ħlief ilpup li jridu jakkwistaw mill-iżvilupp personali ta’ madwarek. Għalhekk grazzi għal dan iż-żmien int tista’ tiftaħ moħħok u tagħraf lil min vera għandek tafda. Mill-banda l-oħra agħraf sib spazju aktar għall-imħabba ta’ madwarek għax din taf tkun it-tarka li għandek bżonn

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar, blu u vjola

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek l-aktar fortuna ġejja minn Taurus

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom

More in Divertiment