Ħames Minuti Intervisti Divertiment Teatru Arti

L-Oroskopju għal din il-ġimgħa

Ara xi jgħidu l-istilel tiegħek din il-ġimgħa, fl-Oroskopju mwassal minn PaulJon

Paul Jon / 8 ta' Mejju 2017 11:34
Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku se jieħu  forma ġdida għal Aquarius peress li ser ikun il-bidu taħt iż-żodijaku ta’ Taurus u dan ser iġib miegħu bosta ċaqliq lejk , għal dawn il-ħmistax int li taqa’ taħt din l-istilla ta’ Aquarius trid tagħraf aktar kif timxi fl-imħabba fejn din se tkun l-aktar sitwazzjoni delikata f'dan il-proċess, kemm mill-att t’imġiba u kemm mill-att ta’ kif int se tħossok, tipprovax tkun forma ta’ tiatrali għax taf toħloq aktar ħsibijiet. Kun int kemm tista’ f'dan l-istadju.

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: abjad, blu u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Libra

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna

 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Pisces peress li ser ikun il-bidu taħt iż-żodijaku ta’ Taurus  u dan ser iġib miegħu bosta ċaqliq lejk, però l-aktar li int tagħraf lilek ininfsek f'dawn il-ħmistax li ġejjin hija l-karriera tiegħek, dan għaliex ser ikun bħal eżami lest għalik u dan jaf ikun fuq diversi temi, ser ikun eżami li int se tagħraf li int għandek abbiltà kbira fil-karriera u jekk kont xi ftit xettiku dan l-aħħar issa dan il-ħsieb se jitlaq minn ġewwa fik. Kun int kemm tista’ f'dan l-istadju. 

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: blu, aħdar u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Scorpio

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

 

Aries mill-21 ta’ Marzu sal-20 ta’ April

Iż-żodijaku jieħu forma ġdida għal Aries peress li ser ikun il-bidu taħt iż- żodijaku ta’ Taurus u dan ser iġib miegħu bosta ċaqliq lejk, l-aktar huwa l-ħsieb imma li ser ikun affetwat, dan għaliex moħħok ser jgħaddi minn fażi ta’ ħafna ħsibijiet kemm pożittivi u kemm negattivi imma huma dawn tal-aħħar li jafu jħallu effett fuqek għax dan huwa perjodu ftit itwal mis-soltu imma int li qed taqra dan l-oroskopju qed tkun gwidata, għalhekk kun int kemm tista’ f'dan l-istadju.

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: aħmar, kannella u abjad

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta       

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Saggitarius

Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu

 

Taurus mill-21 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Taurus peress li ser ikun il-bidu taħt iż- żodijaku ta’ Taurus  u dan ser iġib miegħu bosta ċaqliq lejk, però l-aktar li se tkun affetwata int huwa fil-ħin, iva l-ħin trid tibda tqassmu għalik sabiex fil-ħajja li bħalissa int issib spazju għalik, il-ħin sabiex int tirralassa bħal qisu spiċċa minn madwarek u dan jaf ikun ta’ bosta problemi ’l quddiem għal saħħtek , għalhekk agħraf sib ħin fejn int tibda tirrilassa u kun int kemm tista’ f'dan l-istadju 

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: aħdar, oranġjo u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Capricorn

Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom

 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Gemini peress li ser ikun il-bidu taħt iż- żodijku ta’ Taurus u dan ser iġib miegħu bosta ċaqliq xi ftit iebes lejk speċjalment fejn tidħol kariera, din il-fażi fejn trid tkun fl-aktar mument pożittiv għal dak li ġej għall-isfidi li ser jibdew jersqu, jekk int bħala Gemini tagħraf dejjem tilqa’ u tuża l-moħħ, dan jgħaddi imma jekk int se teħel f'xi pika jew sfida hawn hekk ser issib li se tgħaddi minn fażijiet delikati agħraf aktar kun int kemm tista’ f'dan l-istadju

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar, blu u oranġjo

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Aquarius

Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom

 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Cancer peress li ser ikun il-bidu taħt iż-żodijaku ta’ Taurus u dan ser iġib miegħu bosta ċaqliq, specjalment fejn tidħol kemm dak li int tixtieq ġewwa fik u kemm dwar il-karriera tiegħek, huma żewġ sitwazzjonijiet li għalkemm ma għandhomx x'jaqsmu ma’ xulxin imma għalik dawn jafu jkunu front wieħed u għalhekk f'dan l-istadju int trid tagħraf il- potenzjal tiegħek f'dan ir-rigward , għalhekk kun aktar int kemm tista’ f'dan l-istadju

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad, blu u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Pisces

Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom

 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Leo peres li ser ikun il-bidu taħt iż-żodojaku ta’ Taurus u dan ser igib miegħu bosta ċaqliq , u dan l-aktar li ser ikun effitiv huwa tal mod ta’ kif int se tħares lejn is-sitwazzjoni kollha ta’ madwrek, però hawn hekk trid toqgħod attent għax f'dan l-istadju ċertu sitwazzjonijiet madwarek jafu jkunu mhux dak li tixtieq int. F'dak il-mument dan tatix kasu għax dawn jistgħu jinbidlu għalhekk agħraf sew u kemm tista’ f'dan l-istadju. 

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: aħmar, oranġjo u lewn id-deheb

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Aries

Leo huma magħrufin kemm huma nies umli

 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Virgo peress li ser ikun il-bidu taħt iż- żodajaku ta’ Taurus u dan sejjer iġib għalik bidla ta’ kif tippjana l-affarijiet ta’ madwarek, sejjer jorginazzak aktar, għalkemm int ma kontx ħażin rigward kif tippjana eżempju; il-ġimgħa tiegħek, int sejjer ikollok aktar perfezzjoni fl-ippjannnar tiegħek u dan int se tarah fil-ħmistax li ġejjin. Id-differenza se tinħass għalhekk kun aktar int f'dan l-istadju

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: oranġjo, isfar u kannella

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Taurus

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont

 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Libra peress li ser ikun il-bidu taħt iż- żodijaku ta’ Taurus u dan ser iwassal ġewwa fik sabiex int tagħraf aktar min vera int, inutli toqgħod tinħeba wara dak jew wara dik, wasal iż-żmien li int tagħmel iżjed kuraġġ u appuntu dan sejjer joffrilek ideat ta’ soluzzjoni li  bla ma toqgħod tiddejjaq kun int u uri min int fil-verità u dan mhux talli mhux se ttellef anzi l-ħajja ta’ madwarek se tevolvi aktar għalhekk kun aktar int f'dan l-istadju .

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu, aħdar u abjad

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Gemini

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna

 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Scorpio peress li ser ikun il-bidu taħt iż- żodijaku ta’ Taurus u dan ser iwassal il-mument ta’ riflessjoni profonda dwar xi deċiżjoni li int għandek tieħu, issa ma tistax toqgħod tilgħab aktar trid tasal għal dik id-deċiżjoni li għandha bżonn tittieħed minnek u dan il-perjodu sejjer jimlik b'dak il-kuraġġ li int għandek bżonn sabiex finalment tasal għal forma ta’ diċiżjoni għaqlija u għalhekk trid tkun aktar int f'dan l-istadju.

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: aħmar, iswed u vjola

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Libra  

Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom

 

Sagittarius mill-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Sagittarius peress li ser ikun il-bidu taħt iż- żodijaku ta’ Taurus dan ser ikollu effett fuq l-aspett emozzjonali tiegħek u għalhekk trid tagħraf ħafna żżomm bilanċ għall-mod ta’ sentimenti li sejjer jiżdied ġewwa fik għax jekk int ma tkunx kapaċi żżomm il-bilanċ meħtieġ dan ’il quddiem jista’ jkun ta’ ftit inkwiet għalhekk issa taf li dak is-sentiment li int se tħoss trid tikkontrollah kemm tista’ u għalhekk trid tkun aktar int f'dan l-istadju. 

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: blu, roża u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Cancer           

Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom

 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku se jieħu forma ġdida għal Capricorn peress li ser ikun il-bidu taħt iż-żodijaku ta’ Taurus dan ser ikollu effett fuqek sabiex tagħraf tgawdi ftit aktar il-ħajja ta’ madwarek sfortuntament minħabba li int meddhija b'ħafna pressjoni madwarek dan mhux qiegħedt jagħtik iċ-ċans ta’ spazzju biżżejjed għalik imma issa dan li ġej sejjer joffrilek dak l-ispazju li int tant għandek bżonn u għalhekk agħraf li taħtaf din l-opportunità u għalhekk trid tkun aktar int f'dan l-istadju. 

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar, blu u vjola

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li taħt iż-żodijaku ta’ Taurus għandek tevita hija Saggitarius

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħ

Stħarriġ
Segwina fuq Facebook