Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija

Żewġ pari Spanjuletti jbejtu f'Malta għall-ewwel darba

Is-siti fejn instabu l-bejtiet kienu ssorveljati minn Birdlife...

Albert Gauci Cunningham / 6 ta' Lulju 2018 10:26
L-iSpanjuletti li bejtu f'Malta
Żewġ pari ta’ Spanjuletti din is-sena bejtu fil-Gżejjer Maltin - wieħed fil-Punent ta’ Malta u l-par l-ieħor mal-kosta tal-Punent ta’ Għawdex. 
 Il-par li bejjet f’Malta kien osservat l-ewwel darba fl-24 ta’ Mejju u kien ikkonfermat li bejjet l-għada, meta ġiet lokalizzata l-bejta. Fiha kien hemm ħamest ifrieħ, li meta nstabu kellhom madwar ġimgħa. Is-sit fejn instabet il-bejta kien issorveljat b’mod regolari minn voluntier ta’ BirdLife Malta għal aktar minn erba’ ġimgħat sakemm il-frieħ kollha taru għall-ewwel darba mill-bejta. Iż-żgħar kollha tal-Ispanjuletti kienu ħallew il-bejta sal-25 ta’ Ġunju. 
 Sadanittant, f’Għawdex l-istess voluntier ta’ BirdLife Malta sab il-bejta l-oħra fid-19 ta’ Ġunju. Il-frieħ kienu diġà kibru sew. It-tieni żjara fil-post jumejn wara kkonfermat li fil-bejta kien hemm erbat ifrieħ li kienu qed ilestu biex itiru f’qasir żmien. 
 Tul il-perjodu kollu, iż-żewġ pari ta’ ġenituri kienu nnutati ġejjin u sejrin iġibu l-ikel biex jitimgħu l-frieħ tagħhom. Il-priża kienet tinkludi għasafar (l-aktar Għasafar tal-Bejt, imma f’każ minnhom anke Bilbla), kif ukoll firien, xaħmet l-art, wiżgħa u Ġurat tar-Raba’. Meta l-frieħ kienu għadhom żgħar, l-adulti bdew jitimgħuhom billi jqattgħu l-ikel f’biċċiet żgħar biex ikunu jistgħu jibilgħuh. Imma aktar ma l-frieħ bdew jikbru, il-ġenituri bdew iħallu l-priża li jġibu fil-qiegħ talbejta biex il-frieħ jitgħallmu jieklu waħidhom. 
 L-Ispanjulett hu għasfur li jbejjet f’Malta li jista’ jiġi kkunsidrat bħala speċi skarsa. BirdLife Malta tinnota li t-tnaqqis fil-kaċċa illegali fuq din l-ispeċi fis-snin riċenti qed iwassal għal żieda fir-rekords ta’ Spanjuletti li jbejtu fil-Gżejjer Maltin. F’Malta u Għawdex jista’ jkollna aktar pari ta’ Spanjuletti li jbejtu jekk dawn lgħasafar jiġu mħarsa aħjar u l-postijiet fejn ibejtu ma jiġux imfixkla

Albert Gauci Cunningham, 36 sena, ġie appuntat Editur tal-gazzetta Illum u tas-sit illum.com.mt f'Ġunju tal-2015. Gauci Cunningham kien ġurnalista mal-Union Print. Gauci Cunningham jispeċjalizza l-aktar fi stejjer analitiċi-politiċi u anke soċjali li l-gazzetta ILLUM issa saret iktar popolari għalihom, kif ukoll fi stejjer relatati ma' politika nazzjonali u internazzjonali. Gauci Cunningham irraporta minn diversi Istituzzjonijiet Ewropej. Għall-qalb Gauci Cunningham hemm kwistjonijiet soċjali, fosthom il-faqar, il-kirjiet u l-ġustizzja soċjali.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook