Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

Qorti | Care Worker jinżamm arrestat fuq akkużi ta' stupru

Il-vittma tgħid li l-akkużat qabadha minn wara u stupraha waqt li kienet qed tnaqqaf kamra

Albert Gauci Cunningham / 9 t'April 2019 11:30
Care Worker qed jinżamm taħt il-kustodja tal-Pulizija wara illi kien akkużat bl-istupru ta' kollega fuq il-post tax-xogħol. 

L-akkużat, li huwa mill-Indja, kien arrestat illum quddiem il-Maġistrat Monica Vella mill-Ispetturi John Spiteri u Stacy Attard. L-Ispettur Spiteri spjega kif kien irċieva rapport minn mara li kienet qed tallega illi ġiet stuprata waqt li kienet fuq il-post tax-xogħol. 

Hi spjegat kif fl-10 a.m kienet qed tnaddaf kamra meta l-akkużat daħal, qabadha minn wara u stupraha. L-inċident seħħ għal madwar minuta u wara l-akkużat mar jagħmel biċċa ħobż u mar jipprova jkompli, imma sab li n-nies kienu daħlu fil-kamra. 

Il-vittma ċemplet lill-għarus tagħha u għamlet rapport lill-pulizija. 

L-Ispettur qal illi eżaminazzjoni medika kkonfermat li l-istupru kien seħħ. 

Għall-akkużat qed jidhru l-Avukati Franco Debono u Amadeus Cachia, bl-akkużat jirrifjuta l-akkużi kontrih.

Il-Qorti m'aċċettatx it-talba għall-ħelsien mill-arrest u ordnat li l-isem tad-dar tal-anzjani u tal-vittma ma jkunux ippublikati. 

L-Avukat Arthur Azzopardi u Alfred Abela qed jidhru għall-vittma.

Albert Gauci Cunningham, 36 sena, ġie appuntat Editur tal-gazzetta Illum u tas-sit illum.com.mt f'Ġunju tal-2015. Gauci Cunningham kien ġurnalista mal-Union Print. Gauci Cunningham jispeċjalizza l-aktar fi stejjer analitiċi-politiċi u anke soċjali li l-gazzetta ILLUM issa saret iktar popolari għalihom, kif ukoll fi stejjer relatati ma' politika nazzjonali u internazzjonali. Gauci Cunningham irraporta minn diversi Istituzzjonijiet Ewropej. Għall-qalb Gauci Cunningham hemm kwistjonijiet soċjali, fosthom il-faqar, il-kirjiet u l-ġustizzja soċjali.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook