Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali
Lil Fenech qbadnieh jongħos
Simon Busuttil kellu l-platform maż-żarbun! Peppi jbiegħ ruħu għaċ-ċikkulata... Austin Gatt jixrob fin-...
Lou Bondi spiċċa trejner ta' Ernst & Young, Austin rabba żaqq biġ-ġin u t-tonic u issa l-kaċċat...
Skoprejna fejn kienet is-saħħara Caruana Galizia, u kemm ħawwad Karmenu Vella fl-iskrutinju fil-Parlament E...
Kemm hu nej il-Prinċep William... u ejja naqbżu ftit għall-kaċċaturi. X'għamel Joe Bannister? U fejn...
Ara vera pinnur dak Lou Bondi! U issa smajt li Giovanna Debono se tintefa' taħdem il-bizzilla. U dak il-v...
Kerha jsejħulek bla bajd! Kemm hu ħelu Roderick mal-baqra! Chris Fearne tgħidx kemm hu sabiħ u Ray Zammit ...
X'kien qed jagħmel fuq it-tablet Fra Ġużepp? U min hu dak li jgħum fil-flus imma għandu d-dejn? X'...
Therese Comodini Cachia u Francis Zammit Dimech tawni wisq gost. U miskin Austin waħdu waħdu, solu solu. Mis...
Shylock kiser il-paċi pubblika, Francis Vassallo ried apoloġija, Martin Galea qaddis miexi fl-art u Gavin Gu...
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook