'Sodisfatt li l-PA għarfet l-argumenti tan-nies tal-Kottonera'

Id-Deputat Laburista Glenn Bedingfield jgħid li jinsab sodisfatt bid-deċiżjoni tal-bord tal-PA kontra l-estensjoni tal-bini tal-AUM f'Bormla.

Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għad-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar kontra l-estensjoni tal-Università Amerikana f'Bormla, id-Deputat Laburista Glenn Bedingfield saħaq illi jinsab sodisfatt li l-PA għarfet l-argumenti tar-residenti tal-Kottonera.

“Aħna Gvern sensittiv u Gvern illi jisma'. Jiena smajt il-kostitwenti tiegħi u ressaqt dak li kelli nressaq,” saħaq id-Deputat Laburista.

Tul iż-żmien illi għadda l-proġett għall-estensjoni tal-Università Amerikana fil-Baċir Numru 1 u anke l-propost dormitorju fi Triq San Pawl kienu ta’ tħassib serju għar-residenti tal-Kottonera. 

Wieħed mill-aktar vuċijiet voċiferi kontra dan il-proġett kien dak tal-istess Bedingfield li f'kummenti varji ma' din il-gazzetta saħaq li kontra  l-iżvilupp li “kien se joħnoq l-unika spazju miftuħ fil-Kottonera.” 

Apparti minn dan, Bedingielf kien ukoll ippropona żewġ siti alternattivi għad-dormitorju tal-AUM, b’wieħed minnhom ikun  il-Fortizza tas-Salvatur fil-Kalkara. Fl-istess waqt l-Għaqda Ambjentali Flimkien għal Ambjent Aħjar (FAA) kienet qalet li tinsab fi qbil totali ma’ din il-proposta.

 

 

More in Politika