'Siġġu ieħor għall-PL ikun diżastru akbar għal Malta’ - Cassola

Telaq mill-Alternattiva u se jikkontesta waħdu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Cassola jaħseb li għandu ċans? Ma jaħsibx li kompla jaqsam il-voti tal-partiti ż-żgħar? U jekk elett x’jagħmel dwar il-mina u l-kaċċaturi?

Il-kandidat indipendenti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Arnold Cassola, saħaq mal-gazzetta ILLUM li hu jemmen li s-sistema tal-wirt tal-voti, din is-sena tista’ taħdem favur il-kandidati indipendenti u l-partiti żgħar.

L-ILLUM iltaqgħet ma’ Cassola u staqsietu jekk jaħsibx li d-deċiżjoni li jitlaq mill-Alternattiva Demokratika kinitx waħda mgħaġġla u tfissirx daqqa ta’ ħarta għal dan il-partit li tant ħadem għalih.

Madanakollu, Cassola ftit li xejn kien entużjast li jitkellem dwar dak li hu sejjaħlu bħala kapitlu magħluq. Insista biss li l-prinċipji tiegħu jibqgħu fissi u anke jekk l-Alternattiva ddikkjarat li hi kontra l-abort, hu lanqas mad-diskussjoni dwar dan is-suġġett, kif ipproponiet il-kandidata Mina Tolu, ma jaqbel.

Jibqa’ l-fatt li għall-Alternattiva, Cassola, dejjem fisser numru sostanzjali ta’ voti. Fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2004, fl-ewwel għadd, kiseb 22,938 vot. Fl-2009 5,235 u fl-2014 5,891 vot.

Allura ma jaħsibx li wara li tant ikkampanja biex jiġġieled il-mentalità taż-żewġ partiti, kien qed jagħti daqqa ta’ ħarta “lit-tielet vuċi.”

“Assolutament le,” saħaq Cassola waqt li spjega li jemmen li s-sistema tal-wirt tal-voti tista’ taħdem favur il-partiti ż-żgħar u l-kandidati indipendenti.

‘Hemm opportunità tad-deheb għall-partiti ż-żgħar u l-indipendenti’

Il-Professur insista li jekk mis-sondaġġi wieħed iwarrab lil Norman Lowell (li ddeskrivieh bħala “l-Lemin Nazzist”), jidher li hemm 4.5% li qed jgħidu li se jivvutaw lill-kandidati indipendenti jew inkella lill-partiti ż-żgħar.

“Hemm qegħdin,” saħaq Cassola. “Jien qed ngħid ivvutaw lili, u komplu fuq l-Alternattiva Demokratika u l-Partit Demokratiku u kandidati oħra validi. B’hekk il-vot jibqa’ għaddej. Xi ħadd minna jista’ jibqa’ hemm sal-aħħar.”

Fil-fatt, Cassola jidher pożittiv. “Illum, ftit jiem qabel l-elezzjoni ngħidlek li hemm opportunità tad-deheb. Hemm rispons enormi,” kompla jisħaq Cassola waqt li insista li l-kandidati indipendenti u l-partiti żgħar jistgħu jaħdmu biex jikkonvinċu aktar nies u biex jinsistu dwar it-trasferiment tal-voti.

Staqsejnieh jekk hux qed jgħid li l-partiti ż-żgħar, jew inkella xi kandidat indipendenti jistgħu fil-fatt itellgħu siġġu, b’Cassola jisħaq li “diffiċli imma hemm qegħdin.”

“4.5% mhux biżżejjed, iżda jekk naslu għas-7% jew it-8% nkunu viċin. Ma ninsewx li l-aħħar żewġ siġġijiet jew tlieta, jitilgħu bla kwota… Tista’ titla’ bl-10% fl-aħħar għadd. Għalhekk importanti t-trasferiment tal-voti.”

Kien hawn li Cassola staqsa lill-votanti jekk ġaladarba, skont is-sondaġġi, il-PN tilef it-tielet siġġu, iridux li dan “imur jippremja lil-Labour ta’ Konrad Mizzi, ta’ Keith Schembri u ta’ Neville Gafà.”

“Dan ikun diżastru akbar għal Malta, bl-arroganza ta’ dawn in-nies li kissru r-reputazzjoni ta’ Malta… Dawn in-nies ma ħaqqhomx jiġu ppremjati,” insista.

X’jaħseb dwar il-popolarità ta’ Norman Lowell

Ma stajniex ma nirreferux għall-fatt li l-aħħar sondaġġi ta’ din il-kamra tal-aħbarijiet urew li Normann Lowell huwa t-tielet l-aktar popolari wara l-partiti l-kbar. Għalfejn, fil-kalkolu tiegħu, għażel li jwarrab fil-ġenb il-voti ta’ Lowell?

“Jiena ma rridx ningħaqad mal-voti ta’ Lowell,” insista.

Inpoġġi mal-Greens bħala kandidat indipendenti. Ikun hemm ftehim minn qabel biex fuq kwistjonijiet morali nivvota skont il-kuxjenza

“Hija realtà li hawn min lest jivvota għall-persuna li jrid joqtol it-trabi b’diżabilità sa siegħa wara li jitwieldu. Li trid li jiġu sterilizzati l-irġiel li skontu huma injoranti. Li tgħid li Hitler huwa wieħed mill-aqwa figuri li rat id-dinja u li tqis lin-nisa Maltin bħala ċwieċ,” kompla jisħaq biex jiftaħ għajnejn il-votanti.

U l-fatt li ħiereġ waħdu? Se jaffetwalu l-voti? Ftit deher inkwetat għax qal li r-rispons li qed ikollu huwa eċċellenti. “Kuljum qed ifittxuni nies ġodda…Naħseb li hemm potenzjal enormi. Fiduċjuż.”

Cassola jiftaħ il-kanuni fuq il-programmi politiċi

Tkellimna wkoll dwar il-bojkott li hu għamel lill-programm Xarabank għax hu u kandidati indipendenti kienu mistiedna biss biex ikunu fl-udjenza u mhux fuq il-podiums jiddibattu. Ma jaħsibx li tilef opportunità li jwassal il-messaġġ tiegħu?

“Lest li nitlef dik il-possibbilità għax id-dinjità u r-rispett jiġu qabel kollox,” saħaq Cassola waqt li ddeskriva programmi ta’ diskussjoni tax-xandir tal-istat u d-dibattiti tal-Awtorità tax-Xandir bħala “porkerija.”

“Il-partiti ż-żgħar u l-kandidati indipendenti dejjem ikun żvantaġġati,” insista Cassola u dan fi kliemu huwa kollu tort tal-mentalità u l-liġijiet li daħlu fis-seħħ il-partiti l-kbar.

“Anke issa. Taparsi jrid idaħħal lin-nisa fil-Parlament u x’jipproponulek? Kwoti għan-nisa Laburisti u n-nisa Nazzjonalisti. X’insult. Jekk ma tkunx mara Laburista jew Nazzjonalista li tilgħaq il-mexxej ma tidħolx fil-kwoti,” insista Cassola.

‘Inpoġġi mal-Ħodor imma nibqa’ kontra l-abort’

Biddilna d-diskors u tkellimna dwar il-ħidma tiegħu jekk ikun elett. Ma’ liema grupp se jissieħeb? Cassola wieġeb bla tlaqliq li jpoġġi mal-Partit tal-Ħodor anke jekk ikkonfermajna miegħu li huwa favur l-abort.

“Inpoġġi mal-Greens bħala kandidat indipendenti. Ikun hemm ftehim minn qabel biex fuq kwistjonijiet morali nivvota skont il-kuxjenza u mhux skont il-partit,” spjega Cassola. “Normalment jaċċettaw. Jekk le npoġġi mal-grupp imħallat.”

Huwa rresponsabbli l-Partit Nazzjonalista li vvota favur il-mina qabel ma saru l-istudji

U f’liema kumitati jaħdem? Il-Professur Cassola qal li jixtieq jaħdem fil-Kumitat għall-Affarijiet Internazzjonali, li jiddiskuti kwistjonijiet bħall-faqar u l-immigrazzjoni. Jixtieq jaħdem ukoll fil-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet, f’liema kumitat, ċittadin jista’ jressaq talbiet, biex, fi kliemu, dawk il-kwistjonijiet li f’Malta jkunu injorati, jimbuttahom quddiem il-Parlament Ewropew.

‘Franco Mercieca espert tal-katarretti mhux tal-mina’

Tkellimna fit-tul ukoll dwar il-mina bejn Malta u Għawdex, b’Cassola jisħaq li jekk ikun elett jagħmel minn kollox biex din ma ssirx.

“Il-mina se tfisser ħsara enormi, soċjali, ekoloġika u finanzjarja,” saħaq. Iżda staqsejnieh kif inhu daqshekk ċert ġaladarba fadal studji xi jsiru, b’Cassola jwieġeb li qabel jitkellem jagħmel ir-riċerka tiegħu u jitkellem man-nies, inkluż ma’ ġeoloġisti.

Kien hawn li insista li filwaqt li Franco Mercieca, Chris Said, Joseph Muscat u Ian Borg iffissaw fuq il-mina, l-istudji se jagħtu raġun lilu.

“Jiena ma nifhimx saħta. Franco Mercieca ma jifhimx saħta daqsi. Jista’ jħaffer l-għajnejn u jneħħi l-katarretti kemm irid, imma mhux jiġi jgħidli li ma jippubblikax l-istudju ġeoloġiku preliminari biex ma jallarmax in-nies,” saħaq Cassola. “Ħarbitlu.”

Kien hawn li insista li ma jagħmilx sens li jibda l-proċess għall-bini tal-mina, bl-istudji jsiru wara u l-implimentatur jaddatta skont iċ-ċirkostanzi. “Trid tkun miġnun, irresponsabbli u kriminali biex taġġixxi b’dak il-mod,” saħaq Cassola.

“Huwa rresponsabbli l-Partit Nazzjonalista li vvota favur il-mina qabel ma saru l-istudji,” kompla waqt li kkritika lil Adrian Delia li jbiddel fehmtu skont “id-daqqa” kif fi kliemu għamel diversi drabi.

U l-kaċċaturi? Se jagħlaq għajnejh?

Il-kaċċaturi. Ma tantx iħarsu lejn Cassola b’mod sabiħ. X’jaħseb dwar id-deroga għall-kaċċa fir-rebbiegħa u dwar il-fatt li fl-Awstrija l-insib huwa permessibbli?

Beda billi insista li hu mhux se jipprostitwixxi ruħu għall-voti. Insista li jibqa’ jaħdem kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa, waqt li spjega kif fl-Awstrija l-insib huwa permessibbli biss b’xibka ta’ metru u  l-għasafar jiġu lliberati.

“Hemm kwistjonijiet li dwarhom tista’ tilħaq kompromess. Oħrajn le. Il-prinċipji jibqgħu prinċipji,” temm Cassola.

More in Politika