Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija

Barts | Irwol ċentrali fl-Istrateġija Nazzjonali tas-Saħħa

Barts se jkollha rwol importanti fit-tfassil tal-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa li se jkopri l-10 snin bejn l-2020 u l-2030

Albert Gauci Cunningham / 16 t'April 2018 09:36
L-Università ta’ Barts se tkun qed tilgħab irwol ċentrali u importanti ħafna fit-tfassil tal-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa li se jkopri l-10 snin bejn l-2020 u l-2030. Din tinkludi fiha wkoll l-istrateġija nazzjonali għall-qasam tas-saħħa mentali.

L-ILLUM tinsab infurmata li diġà saru numru ta’ laqgħat f’dan ir-rigward. Min-naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa dan ix-xogħol qed jitmexxa mit-tabiba Natasha Azzopardi, filwaqt li min-naħa ta’ Barts hemm numru ta’ esperti li qed jagħtu sehemhom.

Dan il-proġett mistenni jdum senetejn u matulu se jkunu involuti numru ta’ stakeholders, inkluż professjonisti, rappreżentanti tal-pazjenti u għaqdiet non governattivi.

Kien il-Minstru Chris Fearne illi lura għad-dibattitu Parlamentari dwar il-kuntratt bejn il-Gvern u l-Vitals Global Healthcare, kien ħabbar illi Barts se jkunu qed jżidu l-ħidma tagħhom fil-pajjiż.

Dan jimmarka bidla definnitiva mis-sitwazzjoni fil-passat riċenti hekk kif qamu dubji dwar kemm Barts se jibqgħu f’pajjiżna minħabba d-dewmien biex jinbeda l-proġett ta’ Barts f’Għawdex, bil-konsegwenza li din l-università qed tuża l-faċilitajiet tal-iskola tal-Gvern fir-Rabat Għawdex.

‘Il-bini ta’ Barts huwa prijorità ewlenija għal Steward’

Din il-gazzetta kienet infurmata illi dawk li jmexxu Barts ma kienu kuntenti xejn bis-sitwazzjoni u bl-andament tal-proġett fl-istess ħin li kienu waqgħu lura wkoll il-ħlasijiet tal-VGH u Shapoorji Palonji lill-kuntratturi Għawdxin. Diversi mistoqsijiet li saru lill-Barts Medical School minn din il-gazzetta, qatt ma kienu mwieġba, minkejja li kienet intbagħtet tfakkira tal-imejl oriġinali.

Intant wara li ma’ din il-gazzetta l-Ministeru tas-Saħħa kien sostna li l-Università ta’ Barts mistennija tkun lesta sa mhux sas-sajf li ġej, biex tiftaħ il-bibien fis-sena skolastika l-ġdida, l-ILLUM reġgħet staqsiet jekk fil-fatt il-Ministeru jemminx li din id-data ta’ skadenza hix fattibbli.

Il-Ministeru assigura illi l-bini tal-iskola ta’ Barts “se jkun prijorità ewlenija tal-proġett ta’ Steward Healthcare.”

Il-ftehim ma’ Barts kien imħabbar lura fl-2014 mill-eks Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia li f’laqgħa ta’ ‘Gvern li jisma’ kien ħabbar kif il-Ministeru tas-Saħħa u l-Queen Mary University of London kienu se jiftħu kampus tal-università ta’ Barts f’Malta. Il-ftehim kien iffirmat is-sena ta’ wara, fl-2015, bil-wegħda ta’ €200 miljun f’investiment fit-tliet sptarijiet inkluż f’dak ta’ Barts. Il-ftehim ma’ Barts huwa separat u indipendenti minn dak li kien sar mal-Vitals Global Healthcare. Dakinhar intqal li Barts f’Malta se jkollha 300 student u li se jkunu aċċettati 60 student kull semestru. Bħalissa Barts qed tilqa’ 42 student.

Fl-aħħar tas-sena 2017, il-VGH kienet ħabbret li se tbigħ konċessjoni tagħha tat-tliet sptarijiet. Dan qajjem ħafna mistoqsijiet bil-gazzetta ILLUM tippubblika diversi stejjer, fosthom kif il-VGH kienu għadhom ma ħallsux il-kuntratturi u kif dawn l-‘investituri’ kienu sabu tagħmir ġdid ta’ madwar €5 miljuni, parti kofinanzjati mill-UE, meta ħadu l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. It-tagħmir inbiegħ għal €1.

U x’qed tipproponi l-Istrateġija?
 • Jitwal iż-żmien illi fih persuna tibqa’ tgħix fil-komunità
 • Iktar ‘screening’ u dijanjosi minn kmieni għall-prevenzjoni tal-mard
 • Infrastruttura ta’ ICT robusta fil-qasam
 • Risposta għad-domanda dejjem tiżdied għal servizzi minħabba diversi realtajiet, fosthom dawk demografiċi
 • Standards ta’ kwalità u politika tal-maniġment
 • Għajnuna u taħriġ lil dawk kollha li jipprattikaw fil-qasam dwar is-servizzi kollha li jkunu offruti lill-pazjent
 • Espansjoni tas-servizzi tas-saħħa mentali fil-komunità u fil-kura primarja
 • Ifformalizzar ta’ leġislazzjoni dwar id-drittijiet tal-pazjent
 • Taqsima ġdida fil-komunità li tkun iddedikata għall-promozzjoni ta’ kura psikjatrika  u psikoloġika tat-tfal u l-adoloxxenti
 • Attenzjoni speċjali għal numru ta’ setturi fosthom riabilitazzjoni ġerijatrika u servizzi ta’ respite
 • Iktar kura speċjalizzata  u drittijiet għal dawk il-pazjenti li jkunu waslu fi tmiem ta’ ħajjithom
 • Kliniċi ġodda bil-għan illi fihom pazjent jista’ jmur jagħmel testijiet (check ups). Dawn ikunu mmexxijin minn speċjalisti b’interess partikolari f’oqsma partikolari.
 • Projbizzjonijiet totali ta’ tipjip minn ħdejn kull faċilità konnessa mas-saħħa.
 • Kliniċi partikolari tal-obeżità biex persuna tirregola l-piż
 • Tkun imnedija u attwata Strateġija Nazzjonali dwar id-dijabete
 • Il-ħolqien ta’ żoni li jinkoraġġixxu l-attività fiżika, bħal gyms barra u ġonna pubbliċi
 • Titjib fis-servizzi tal-kura dentali fil-kura primarja
 • Taqsimiet fil-komunitajiet speċjalizzati għal nies bid-dimensja
 • Sistema biex ikun mgħaġġel il-proċess illi pazjenti bil-kanċer imorru mill-kura primarja għal dik speċjalizzata
 • Servizz ġdid għall-problemi psikjatriċi akuti fost il-ġenerazzjoni iktar anzjani, f’infrastruttura mibnija apposta fl-Isptar Mater Dei
 • Iktar ħinijiet flessibbli għal carers formali


Albert Gauci Cunningham, 32 sena, ġie appuntat Editur tal-gazzetta Illum u tas-sit illum.com.mt f'Ġunju tal-2015. Gauci Cunningham kien ġurnalista mal-Union Print. Gauci Cunningham jispeċjalizza l-aktar fi stejjer analitiċi-politiċi u anke soċjali li l-gazzetta ILLUM issa saret iktar popolari għalihom, kif ukoll fi stejjer relatati ma' politika nazzjonali u internazzjonali. Gauci Cunningham irraporta minn diversi Istituzzjonijiet Ewropej. Għall-qalb Gauci Cunningham hemm kwistjonijiet soċjali, fosthom il-faqar, il-kirjiet u l-ġustizzja soċjali.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook