Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija

Bħan-nagħaġ ta’ Bendu

Carmel Cacopardo jikteb dwar il-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista dwar il-politika f’Malta, li skont hu 'tipprova tittratta lill-votanti bħan-nagħaġ ta’ Bendu...'

Carmel Cacopardo / 13 ta' Frar 2017 15:35
'... eżerċizzju li jitratta lill-Maltin bħan-nagħaġ ta' Bendu'
Il-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista dwar il-politika f’Malta tipprova tittratta lill-votanti bħan-nagħaġ ta’ Bendu. Għax il-ħarsien tad-demokrazija u d-drittijiet fundamentali, skont il-PN u s-segwaċi fidili tiegħu, huma assigurati biss permezz tal-Partit Nazzjonalista u għaldaqstant it-taqbida t-tajba tista’ ssir biss permezz tiegħu u taħt it-tmexxija tiegħu.

Għal uħud, il-pluraliżmu hu tajjeb biss għaċ-ċikkulata u, forsi, ftit għax-xandir!

Matul ix-xhur li ġejjin, bħalma jiġri kważi qabel kull elezzjoni ġenerali, bla dubju qed tikber l-għajta tal-Partit Nazzjonalista u ta’ dawk li jinċensawh dwar il-ħtieġa ta’ koalizzjoni kontra Joseph Muscat u l-Partit Laburista u dak kollu li dawn jirrappreżentaw.

Il-politika ta’ Simon Busuttil tidher differenti minn dik tal-predeċessur tiegħu. Lawrence Gonzi kien esprima lilu innifsu diversi drabi kontra anke l-idea innifisha ta’ koalizzjoni li ġieli ddeskriviha bħala kalċi avvelenat li jippreferi li ma jmissx.

Imma fir-realtà, għalkemm Simon Busuttil qed jipprietka ħafna dwar “koalizzjoni kontra l-korruzzjoni”, fil-prattika qed imexxi ’l quddiem proċess ta’ assimilizzazzjoni ta’ kull min jaħseb li jista’ jikkompeti lill-Partit Nazzjonalista għall-voti, anke bl-iżjed mod remot. Beda b’Salvu Mallia li llum hu parti mill-Partit Nazzjonalista u preżentement għaddej bil-proċess tal-assimilazzjoni tal-partit ta’ Marlene Farrugia. Milli qed jingħad jidher li dan il-proċess wasal fit-tmiem tiegħu.

Koalizzjoni ma ssirx billi nimxu bħan-nagħaġ ta’ Bendu wara l-Partit Nazzjonalista. Imma ssir bejn partiti politiċi differenti wara li dawn jaqblu fuq programm politiku komuni kif ukoll dwar il-mod kif dan għandu jitwettaq. Għandi dubju kemm il-Partit Nazzjonalista qatt jista’ jasal li mhux biss jagħmel xi forma ta’ kompromess fuq il-proposti li jrid ipoġġi quddiem l-elettorat, imma iktar minn hekk dwar kemm hu lest li jaċċetta li jikkampanja wkoll favur ideat u ideali ta’ partiti politiċi oħra. Għax jekk ser nitkellmu fuq koalizzjoni pre-elettorali jfisser li jrid ikun ifformulat programm politiku aċċettabbli għall-elementi kollha ta’ din il-koalizzjoni.

Programm politiku ta’ koalizzjoni pre-elettorali jinvolvi ferm iktar minn ġlieda kontra l-korruzzjoni u t-tisħiħ tat-tmexxija tajba fl-istrutturi tal-istat. Jinkludi firxa sħiħa ta’ oqsma li dwarhom partiti politiċi differenti għandhom fehmiet differenti. Xi drabi differenzi żgħar imma xi minn daqqiet differenzi sostanzjali. Dan ma jgħoddx biss għall-politika ambjentali, imma jgħodd ukoll għall-edukazzjoni, għall-politika soċjali kif ukoll għall-politika fiskali, dik ekonomika u dik kulturali, fost oħajn.

Koalizzjoni politika teħtieġ li tkun mibnija fuq dan il-pedament bażiku, jiġifieri ftehim programmatiku, inkella ma jkollhiex direzzjoni jew skop ċar għajr li tiġbor lil kulħadd f’merħla waħda – l-uniku skop reali li jidher li għandu bħalissa l-Partit Nazzjonalista.

Koalizzjoni li ssir b’xi mod ieħor tkun biss eżerċizzju li jittratta lill-Maltin bħan-nagħaġ ta’ Bendu.

 

L-awtur hu Viċi Chairman ta’ Alternattiva Demokratika. cacopardocarm@gmail.com, http://carmelcacopardo.wordpress.com

Stħarriġ
Segwina fuq Facebook