Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija

Qorti | Ħelsien mill-arrest għal raġel akkużat illi kien parti minn serqa ta' ġojjelli u flus

Il-Libjan intrabat mill-Qorti li jħallas €2,000 f'garanzija personali...

Albert Gauci Cunningham / 7 t'Awwissu 2018 14:28
Raġel Libjan ta' 28 sena ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ammetta illi pparteċipa f'serqa ta' appartament fl-Imsida, liema serqa seħħet lura fl-2016. 

Ir-raġel kien akkużat illi seraq ġojjellerija u flus li l-valur tagħhom jeċċedi l-€2,329. 

Huwa aċċetta l-ħtija li kien parti mill-organizzazzjoni u l-eżekuzzjoni tas-serqa, imma qal li hu ma seraq xejn. Minn naħa tagħhom il-vittmi m'għadhomx jgħixu Malta u allura ma setgħux jiġu biex jagħtu x-xhieda tagħhom. 

Minħabba dan il-fatt u minħabba li l-akkużat ikkopera fl-investigazzjoni, il-prosekuzzjoni qalet li mhux se tkun qed titlob li l-akkużat jintbagħat il-ħabs. 

Il-Qorti tat il-ħelsien mill-arrest lill-Libjan u ordnatlu jiffirma kuljum fl-għassa ta' Birżebbuġa. Rabtitu wkoll b'garanzija personali ta' €2,000 u ordnatlu jiddepożita l-karta tal-identità u l-passaport tiegħu. 

L-ispetturi Jonathan Ransley u Therese Sciberras mexxew il-prosekuzzjoni filwaqt li Ismael Psaila deher għall-akkużat.

Albert Gauci Cunningham, 32 sena, ġie appuntat Editur tal-gazzetta Illum u tas-sit illum.com.mt f'Ġunju tal-2015. Gauci Cunningham kien ġurnalista mal-Union Print. Gauci Cunningham jispeċjalizza l-aktar fi stejjer analitiċi-politiċi u anke soċjali li l-gazzetta ILLUM issa saret iktar popolari għalihom, kif ukoll fi stejjer relatati ma' politika nazzjonali u internazzjonali. Gauci Cunningham irraporta minn diversi Istituzzjonijiet Ewropej. Għall-qalb Gauci Cunningham hemm kwistjonijiet soċjali, fosthom il-faqar, il-kirjiet u l-ġustizzja soċjali.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook