Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

Fl-elezzjoni tal-MEPs ivvutajt Labour għall-ewwel darba - Castaldi Paris

L-ex sindku Nazzjonalista jgħid li taħt Simon Busuttil ma nbidel xejn "baqgħet l-istess klikka”

John Busuttil / 22 ta' Frar 2015 10:12
Fil-moviment ta’ Joseph Muscat irnexxielu jerġa’ jsib dak li kien jemmen fih u dak li ħadem għalih għal diversi snin. Tant hu hekk li l-ewwel sentenza li qalli kienet, “Il-valuri li kont nemmen fihom xaqilbu lejn dan il-moviment.”

Il-fatt li Ian Castaldi Paris ikkonverta minn Nazzjonalist għal moviment Laburista ma tantx niżel tajjeb ma’ ċertu Nazzjonalisti u anke xi Laburisti għorkithom għajnejhom li bil-Labour fil-gvern raha xi opportunità. Iżda meta semmejtlu dan b’mod kalm qalli, “min jaħseb li jien opportunist għandu żball kbir. Li kieku ridt inkun opportunist kont nagħmel dan il-pass lejlet l-elezzjoni għax ma naħsibx li kien hemm xi ħadd li kellu dubju li l-moviment se jirbaħ l-elezzjoni. Li kieku kont opportunist ma kontx nikkritika lil Gonzi meta kien prim ministru. Stajt għażilt li noqgħod kwiet u nibqa miexi ’l quddiem bil-kwiet. Iżda Muscat kien ilu li laqatni u wara sentejn fil-gvern stajt nara kif irnexxielu jġib dan il-moviment.”

Sadattant Ian qalli li hemm storja li jew ma jafha ħadd inkella ma jsemmiha ħadd, “Missieri kien minn Bormla u Laburist fejn meta kont żgħir kien jeħodni kull meeting ta’ Mintoff. Ġara li missieri u ommi sseparaw u jien spiċċajt man-naħa Nazzjonalista, ma’ ommi u kien għalhekk li trabbejt b’valuri Nazzjonalisti.”

Castaldi Paris qalli li minn meta Gonzi ħa r-riedni tal-partit beda jara li l-valuri tal-partit li kien trabba fihom hu, bdew jisparixxu fil-fatt hu beda jaqbel aktar mal-mod kif kien jaħsibha Muscat u beda jikkiritika lil Gonzi.

Hawnhekk semmejtlu meta 3 snin u 3 xhur ilu fil-Kunsill tal-Partit Nazzjonalista hu kien għamel eloġju lil Gonzi fuq il-podju u rringrazzjah għal kemm kien qed imexxi Malta tajjeb. “Ma nixtieqx nidħol fih dan l-episodju.” Ma stajtx naqbel miegħu għax dan kien episodju li ma setax jaħrab minnu meta ħareġ fuq kważi kull mezz tax-xandir u tlabtu biex jgħidli għaliex qal dak id-diskors fuq Gonzi meta hu ma kienx jemmen fih. “Dakinhar ma jmissnix kont hemm” u kompla jgħidli “kelli ommi taħdem Kastilja dak iż-żmien u ma ridtx li l-familja tiegħi teħel miegħi.”

Intervista sħiħa fil-ħarġa tal-ILLUM

John Busuttil attenda is-Seminarju tal-Arċisqof fil-livell sekondarju. Fl-1978 attenda għal kors tal-Method Study organizzat mill-Malta Institute of Management u ġie ċċertifikat fil-Method Time Study. Fl-1987 attenda b’suċċess għal kors fil-Middle Management organizzat mid-dipartiment tal-Management studies fl-Universita ta’ Malta. Għal erba snin sħaħ, 1994, 2000, 2001 u 2004 kien finalist tal-ġurnalist tas-sena fil-BPC awards u fl-2004 ingħata dan l-unur għal 'significant contribution to Professional Journalism' Producer & Presenter ta' diversi programmi fuq NET TV, SMASH TV, PBS u ONE TV. Ipproduċa u ppreżenta programmi radjufoniċi dwar Vjaġġar u Sport u pparteċipa f'diversi programmi televiżivi u radjufoniċi dwar suġġetti varjati. Għal 43 sena ħadem mal-Media Link. U bħalissa jaħdem mal-MediaToday.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook