Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

Brussell bħala għodda f’idejn in-nies

Meta jħares lura lejn il-ġurnaliżmu ‘militanti’ tiegħu, Charlon Gouder jiddeskrivih bħala żmien fejn kien għodda f’idejn in-nies; fejn kien isaqsi f’isimhom u jistenna biss tweġibiet xierqa. 

James J. Piscopo / 4 ta' Mejju 2014 09:45
Charlon Gouder għandu 32 sena u jaħdem fis-segretarjat privat ta’ Josè Herrera
Illum il-ġurnata, sena wara li telaq minn ġurnalist biex daħal fis-segretarjat privat ta’ Josè Herrera, l-istess Gouder qed jaspira li jkun elett għal Brussell f’isem il-Partit Laburista biex jerġa’ jkun ‘għodda f’idejn in-nies’. Iżda din id-darba mhux wara l-mikrofonu tal-ġurnalist.

Minn ġurnalist magħruf għal mod kif tiġri wara l-politiċi Nazzjonalisti għal kandidat tal-Parlament Ewropew. X’kien li ġiegħlek titlaq il-ġurnaliżmu u tittanta xortik fil-politika?

Kien pass naturali fis-sens ta’ kontinwità li hemm mill-ġurnaliżmu għall-politika. Meta kont ġurnalist kienu jgħoġbuni l-istejjer politiċi għax huwa mod kif tikkontribwixxi fil-politika u tara l-pajjiżek jimxi ’l quddiem. Fuq kollox minn dejjem kont inqisni bħala ġurnalist tan-nies bi stejjer li jitolbu n-nies. Għamilt il-mistoqsijiet f’isimhom u dejjem qist li nkun għodda siewja f’idejn in-nies. B’din il-kandidatura qed nimmira li nkompli nkun din l-għodda fl-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew. 

Domt taħsibha jew minn dejjem kellek din ix-xewqa?

Propjament kont diġà xtaqt li nikkontesta għall-Parlament Ewropew diġà ħames snin ilu, iżda dakinhar kelli nagħżel bejn li nikkontesta u bejn li nkompli l-istudji tiegħi. Għażilt l-università biex tgħini nkun aktar preparat biex inservi lin-nies. Naħseb li għamilt l-għażla t-tajba għax issa nħossni aktar preparat u matur minn ħames snin ilu. 

Taqbel li l-akbar appoġġ li sabet il-kandidatura tiegħek kienu fil-grassroots u l-votanti tradizzjonali Laburisti minħabba l-karattru militanti tiegħek?

Iva iżda mhux biss. Matul din il-kampanja qed niltaqa’ mal-akbar firxa ta’ nies possibli. L-għeruq tal-partit jafuni sew għax immilitajt sa minn età żgħira u nħossni parti integrali minn dan il-partit. Minn dejjem kont mal-partit, sew fir-rebħ u fit-telf. Iżda issa qed niltaqa’ wkoll ma’ nies oħra li qed jappoġġjaw il-kandidatura tiegħi u mhumiex votanti tradizzjonali; nies li jemmnu fl-enerġija żagażugħa li nista’ nwassal jien fil-Parlament Ewropew. 

Minn naħa l-oħra, ma taħsibx li l-militantiżmu tiegħek se jagħmilha diffiċli biex tersaq lejn il-floating voters?

Le, għax għandi persuni miegħi li forsi se jivvutaw Labour għall-ewwel darba. Jien niddeskrivi lili nnifsi bħala persistenti u mhux militanti, għax kont ġurnalist li ma naċċettax kull tip ta’ tweġiba. Għal dan kont inkun ta’ spiss fil-mira tal-kritika tal-partit Nazzjonalista sempliċiment għax ma kontx naċċetta kull tip ta’ tweġiba, imma din m’għandix tiġi meqjusa bħala arroganza. Charlon Gouder huwa persuna differenti minn dak ta’ wara l-mikrofonu.

Il-Partit Laburista għandu lista twila bi 13-il kandidat għall-Ewropa. Charlon Gouder x’qed joffri differenti mill-kandidati l-oħra? 

In-nies jafu jiġġudikawni bħala l-bniedem li nista’ nġib l-enerġija pożittiva li għandu l-gvern fil-Parlament Ewropew. Jistgħu jibqgħu żguri bid-determinazzjoni u l-lealtà tiegħi lejn il-pajjiż. Irrid li fuq nett tal-aġenda Ewropea jkun hemm l-għajta tax-xogħol, xogħol, xogħol… 

…allura nkwetat bl-istatistiċi li qed juru li l-qgħad qed ikompli jikber?

Jien tinkwetani kull tip ta’ statistika anke jekk tibqa’ persuna waħda biss. Irridu nħarsu ’l quddiem, nagħtu każ l-istatistika u noħorġu b’politiki u proġetti adekwati. Il-pjan għal ħolqien tax-xogħol li ħriġna ftit jiem ilu jolqot l-aktar temi kruċjali. Hemm bżonn aktar taħriġ tal-ħaddiema u studenti, għax wara li jispiċċaw mill-edukazzjoni dawn mhux isibu xogħol, għalhekk iservu l-iskop tagħhom l-iskemi ta’ apprentistat. L-akbar riżors li għandna bħala pajjiż huwa dak uman, u bla dubju rridu nagħmlu l-aħjar użu għal dan ir-riżors.

Il-Parlament Ewropew ikollu s-seduti plenarji iżda l-aktar xogħol effettiv isir fl-istadju tal-kumitati. Għandek f’moħħok xi kumitati li tixtieq tkun involut fihom jekk tkun elett?

B’kollox hemm madwar 20 kumitati, attwalment Malta preżentata f’għaxra minnhom. Jinteressani l-aktar il-kumitat tal-immigrazzjoni għax nemmen li jista’ jkun ta’ sostenn u benefiċċju għal Malta biex l-immigrazzjoni tkun fuq nett tal-aġenda. 

Kif għidtlek qabel, jinteressani wkoll il-ħolqien tax-xogħol u għalhekk se naħdem għal Ewropa aktar soċjali, li jkollha aktar opportunitajiet flok miżuri t’awsterità. 

Charlon Gouder mal-familja
… Imma kif tista’ taħdem għal ħolqien tax-xogħol f’Malta minn Brussell?

Għax l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew se jiddeterminaw ukoll min se jkun qed imexxi. Aħna s-soċjalisti Ewropej irridu bidla fil-ħsieb u qed nappoġġjaw lil Martin Schulz, qed nintrabtu li x-xogħol jiżdied b’ħames miljuni fi tliet snin biex nindirizzaw din ir-realtà kerha. Li l-garanzija għaż-żgħażagħ titla’ minn €6 biljun għal €21 biljun. Li jiżdiedu l-fondi għar-riċerka u l-iżvilupp. Kollha miżuri li jidħlu fis-seħħ jekk f’Malta nivvutaw kandidati Laburisti. 

Ovvjament il-kandidatura tiegħek qed tagħtik ħafna opportunitajiet biex tiltaqa’ man-nies. X’inhuma l-aktar ħsibijiet li qed jinkwetaw in-nies? 

Qed jitolbu x’se nagħmlu għal aktar impjiegi għax qatt mhu biżżejjed. Għalkemm f’Malta m’għandniex l-istess realtà kerha ta’ pajjiżi oħra, il-qgħad fost iż-żgħażagħ qed jiġi indirizzat bil-garanzija taż-żgħażagħ, li kieku ddaħħlet mill-gvern preċedenti meta ssemmiet l-ewwel darba minn Joseph Muscat ma konniex naħlu sentejn. Kieku konna nkunu aħjar milli qegħdin illum!

Din il-ġimgħa fakkarna l-10 anniversarju mid-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. X’kienet il-pożizzjoni tiegħek fl-2003? 

Ivvutajt kontra, mhux għax ma kontx nemmen fl-Unjoni Ewropea iżda għax nemmen li dak iż-żmien iċ-ċirkustanzi ma kinux ideali. Imma r-riżultat tal-2003 hi deċiżjoni meħudha issa, għandna nħarsu ’l quddiem biex nagħmlu l-aħjar li nistgħu mis-sħubija, u nindirizzaw dawk is-setturi li ma ntlaqtux tajjeb minn dan. 

Kif inbidel il-mod kif tħares lejn l-Unjoni Ewropea fl-aħħar għaxar snin?

Qatt ma kont inħares lejn l-UE b’lenti negattiva. Il-punt tagħna kien li dak iż-żmien iċ-ċirkustanzi ma kinux ideali. Ma kienx hemm bżonn nidħlu fl-Unjoni biex inkunu aktar Ewropej. 

Jinkwetak l-element ewroxettiku f’numru kbir ta’ partitarji Laburisti li baqa’ jippersisti wara l-kampanja negattiva ta’ għaxar snin ilu?

Jinkwetawni jekk dawn l-ewroxettici ma joħorġux jivvutaw. Dawn huma elezzjonijiet li anke min m’għadux jemmen fl-UE xorta għandu jeleġġi min l-aħjar ikun il-vuċi tiegħu f’din l-istituzzjoni. 

Kieku kont Brussell il-ħamis snin li għaddew x’kont tagħmel differenti mill-MEPs Laburisti?

Sfortunatament in-nies iħossuhom iddistakkati mill-ħidma ta’ Brussell, li m’għandhiex tkun għax suppost iħossu l-Parlament Ewropew attiv daqs il-parlament nazzjonali. Dak Ewropew jgħaddi liġijiet u deċiżjonijiet li jkunu b’effett immedjat f’pajjiżna wkoll. Naspira li nuża l-esperjenza tiegħi biex nikkomunika aħjar il-ħidma tar-rapprezentanti Maltin, biex b’hekk l-elettorat tassew jassoċja ruħu ma’ din l-istituzzjoni. 

X’relazzjoni għandek ma’ Joseph Muscat?

Tajba ħafna. 

Filwaqt li qabel l-2008 kont tkun mibgħut ħafna biex tiġri għal kummenti ta’ politiċi Nazzjonalisti, jidher li bejn l-2008 u l-2013 kont tibqa’ aktar fuq ġewwa. Kien każ li l-Partit taħt Joseph Muscat kien xtaq li jieħu attitudni inqas militanti?

Assolutament mhux il-każ. F’nofs dak iż-żmien bdejt nipproduċi il-Breakfast Show. Ma kienx każ li l-partit prova jaħbini, sempliċiment uża t-talenti tiegħi mod ieħor kif deherlu li għandu jużahom. 

Bħala eks ġurnalist taħseb li għandek vantaġġ minimu fuq kandidati oħra biex in-nies jagħrfuk u jirrelataw miegħek?

Min hu ġurnalist u min hu eks Prim Ministru. Kull kandidat għandu xi ħaġa li jagħmlu differenti u b’mod naturali kulħadd jara li japprofitta minn dak li jiffavurih. 

Tidher li fil-kampanja tiegħek qed tiffoka b’mod partikolari fuq Għawdex…

…Iva nitla’ regolari ħafna, mill-inqas darba f’ġimgħa. U ntrabatt mal-Għawdxin li jekk inkun elett inkompli nsaħħaħ il-preżenza tiegħi billi niftaħ uffiċċju hawn li jindirizza aktar l-isfidi tal-Għawdxin. Huma jħossuhom aktar distakkati mill-Maltin f’dawn l-elezzjonijiet, ma jħossuhomx rappreżentati biżżejjed fil-Parlament Ewropew. 

Taqbel ma’ mezz li jgħaqqad iż-żewġ gżejjer b’mod permanenti?

Bla ebda dubju, irrelevanti jekk hux mina jew pont. B’xi mod trid tiġi indirizzata definittivament din il-problema ta’ aċċessibilità, mhux l-ewwel darba li l-Għawdxin jgħiduli li jkollhom joħorġu mid-dar ftit wara l-4am u jekk ikunu xortihom tajba jidħlu fit-8pm. 

X’viżjoni għandek għal Għawdex?

Hemm problemi ta’ xogħol, mhux in-nuqqas tiegħu iżda li ma ssibx biżżejjed nies imħarrġa fix-xogħol li hemm bżonn. Dan ħareġ meta żort l-industriji li hemm f’Għawdex, u jgħidulek li m’hemmx biżżejjed ħaddiema li jaħdmu dan ix-xogħol. 

It-tieni nett Għawdex irid jiġbed lejh aktar turisti u ma jiddependix biss mit-turiżmu sekondarju, dawk li l-ewwel jżuru Malta mbagħad jiġu fil-gżira Għawdxija. Ma rridx li Għawdex jispiċċa qisu djar tal-anzjani, tajjeb biss għal mumenti ta’ serħan. F’dan ir-rigward nemmen li t-twaqqif tal-iskola medika se jkun importanti ħafna f’dan ir-rigward.

James J. Piscopo joined MaltaToday in 2013 after starting his career as a journalist with Newsbook.com.mt and RTK radio. He graduated in European Studies and International Relations from the University of Malta in 2012. Piscopo presented current affairs programme 'X'Hemm Gdid' on RTK radio before joining MaltaToday. Closely following national and EU politics, he interviewed several politicians such as European Socialists' leader Hannes Swoboda and EU commissioner Laszlo Andor among others. He also writes for Maltese language newspaper Illum.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook