Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

L-ewwel MEP mara u l-biża’ mill-alfabett

Fl-aħħar ġimgħat il-popolarità ta’ Marlene Mizzi fl-istħarriġ pubbliku kompla jiżdied. Iżda hi stess tammetti li trid taħdem id-doppju biex ma jerġax jiġrilha l-istess bħal ħames snin ilu, fejn waqt il-wirt tal-voti qabżuha kandidati sempliċiment għax kienu fuq nett tal-lista. 

James J. Piscopo / 11 ta' Mejju 2014 13:52
Marlene Mizzi għandha 59 sena u hi Membru Parlamentari Ewropew Laburista
Fuqiex qed tibbaża l-kampanja tiegħek? Għalfejn l-elettorat għandu jerġa’ jibgħatek Brussell bħala MEP? 

Qed nibbaża l-kampanja tiegħi fuq ix-xogħol li diġà għamilt. Kien perjodu qasir iżda għamilt ħilti kollha biex imlejtu kemm stajt. B’wiċċi minn quddiem nista’ ngħid li ħdimt ħafna u għamilt id-doveri tiegħi kif kont mitluba; jekk nerġa’ niġi eletta nkompli fuq dak li diġà ħdimt, b’mod partikolari fl-oqsma tal-immigrazzjoni, xogħol, edukazzjoni u l-benesseri tal-annimali.

Jiem biss ’il bogħod mill-elezzjoni, isem Marlene Mizzi qiegħed dejjem jitla’ aktar ’il fuq fl-istħarriġ pubbliku… X’tikkummenta?

Jagħtik kuraġġ biex tkompli tagħmel ħiltek, mhux se ngħid li le. Iżda mhux tant li jġiegħlek tirrilassa, għax ġurnata fil-politika hija twila aħseb u ara l-fatt li l-elezzjoni fadlilha ħmistax. 

Taħseb li dan kien minħabba l-fatt li fl-aħħar ġimgħat qattajt aktar żmien Malta milli Brussell?

Iva nemmen li għalhekk, hemm min isostni li hu vantaġġ li tkun elett diġà, fil-fatt hu żvantaġġ għax waqt li tkun qed taqdi dmirek fl-istituzzjonijiet Ewropej, ħaddieħor ikun aktar viżibbli għaddej bil-ħidma tiegħu f’Malta. Minn mindu spiċċaw is-seduti plenarji tal-Parlament issa qed inkun aktar viżibbli f’Malta bl-opportunità li nispjega x’għamilt, u nimmaġina li dan kellu effett fuq il-polz tal-poplu. 

L-aħbarijiet fl-aħħar sigħat kienu ddominati mid-deċiżjoni ta’ Cyrus Engerer li jirtira l-kandidatura tiegħu. X’kienet ir-reazzjoni tiegħek?

Naħseb fiċ-ċirkustanzi li kellu quddiemu Cyrus Engerer ħa l-aħjar deċiżjoni, l-aktar għażla onorabbli li seta’ jieħu. B’sodisfazzjon ninnota wkoll li Cyrus ħa inkonsiderazzjoni l-ġid tal-partit qabel il-kandidatura personali. 

"“Naħseb fiċ-ċirkustanzi li kellu quddiemu Cyrus Engerer ħa l-aħjar deċiżjoni, l-aktar għażla onorabbli li seta’ jieħu”"
James J. Piscopo
Kulħadd jagħraf li hemm nuqqas ta’ komunikazzjoni bejn dak li jsir Brussell u Malta. Realistikament, huwa nuqqas li verament jista’ jiġi indirizzat u jekk iva kif?

Qatt mhu biżżejjed tikkomunika mal-elettorat iżda żammejt lil Maltin infurmati b’li kont qed nagħmel. Ħadt ritratti waqt il-plenarja u anke spjegajt fuq xiex kien il-vot, użajt il-Facebook biex nispjega dwar kull rapport u intervent li għamilt. Imma ċ-ċittadin irid ifittex ukoll x’qed isir.

Minkejja l-kuntatt li pruvajt inżomm, sfortunatament xorta għad hemm dik il-perċezzjoni imma nemmen li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar tonqos.

Bħala MEP kif tista’ tikkontribwixxi biex tiġi indirizzata l-problema tal-immigrazzjoni?

F’din it-tema n-numru ta’ MEPs ma jibqax importanti għax kemm bħala lobbying u kemm bħala mistoqsijiet parlamentari, MEP jista’ jsemma leħnu, bħalma nstemgħet waħda mill-ewwel interventi tiegħi. Kien hemm min sejħilha naħqa ta’ ħmar imma nstemgħet għax wara t-traġedja ta’ Lampedusa l-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar iddeċidiet li tiċċaqlaq; irranġaw ir-regoli tal-Frontex u introduċew il-Eurosur. 

Hemm bżonn ukoll li l-biljuni li tinvesti l-Unjoni Ewropea f’dan il-kontinent ikunu użati sew, li jiġġeneraw l-investiment u l-ħolqien tax-xogħol. Irridu nagħtu futur lil dawn in-nies f’dawn il-pajjiżi biex ma jkollhomx raġunijiet biex jitilqu minn pajjiżhom u jirriskjaw ħajjithom. 

Fuq kollox, nemmen li r-regoli ta’ Dublin II iridu jinbidlu għax mhumiex adekwati għal Malta minkejja li sfortunatament il-gvern preċedenti kien aċċetta dawn ir-regoli...

…Imma t-tibdil għad-Dublin II żgur mhux se jsir fiż-żmien qasir, biex ma ngħidx impossibli, minħabba l-oppożizzjoni tal-pajjiżi l-oħra.

Vera, ir-reżistenza hi kbira imma allura x’nagħmlu, naċċettaw li diffiċli u ma nagħmlu xejn? Irridu ninsistu avolja mhux ħa tkun faċli li l-pajjiżi l-oħra jaċċettaw problema li m’għandhomx. Imma mbagħad insaqsi, fejn hu l-ispirtu ta’ solidarjetà li fuqha hi mibnija l-Unjoni Ewropea?

Il-Partit Nazzjonalista qed jiffoka li b’din l-elezzjoni jġib it-tielet siġġu filwaqt li l-PL qed jiffoka fuq maġġoranza ta’ voti. X’ikun riżultat tajjeb għal Partit Laburista f’termini ta’ voti, meta tikkunsidra li s-sena l-oħra kellu maġġoranza ta’ 36 elf?

Il-partit li jkun fil-gvern dejjem se jitlef il-voti. Wara 25 sena ta’ gvern Nazzjonalista kien hemm numru sostanzjali ta’ każijiet ta’ diskriminazzjoni li mhux faċli ssolvihom f’sena biss. In-nies li pretendew dan se jfissru voti ta’ protesta.

F’termini ta’ siġġijiet, ovvjament nispera li nżommu r-raba’ siġġu imma kif inhi mqassma l-kwota fuq sitt siġġijiet, jien infurmata li hi normali li kull partit se jkollu tliet siġġijiet, inutli nisperaw għal mod ieħor…

…Kemm taffettwa l-ħidma tad-delegazzjoni Laburista jekk - kif maħsub - jintilef ir-raba’ siġġu?

Titlef, għax is-Soċjalisti Ewropej jkunu tilfu siġġu minn naħa ta’ Malta. Ma ninsewx li l-S&D u l-EPP huma l-akbar żewġ partiti fil-Parlament Ewropew f’taqtigħa kontinwa fuq min se jirbaħ l-aktar siġġijiet.

Taħseb li Marlene Mizzi tappella aktar għal floating voters aktar milli għall-għeruq tal-Partit?

Fl-2009 kont ġibt kważi 18-il elf vot tal-ewwel preferenza. Iva, naħseb jien aktar nappella għal moderati u għal floater, jafu li jien mhux persuna estrema la fuq naħa u qas fuq oħra. Però nsemmi wkoll li fl-aħħar ġimgħat fil-laqgħat li kelli mal-għeruq tal-partit dejjem kelli akkoljenza tajba ħafna, kienet xi ħaġa meraviljuża għalija. Iva nimmira li nappella għal votanti minn kull sfera tal-ħajja irrispettivament mit-twemmin politiku.

Inkun korrett jekk ngħid li d-dibattitu fuq iċ-ċittadinanza kien l-aktar perjodu diffiċli għalik matul l-aħħar sena bħala MEP?

La ngħidlu diffiċli u lanqas ta’ sfida għax kont naf eżatt x’irrid. Li kien żgur kien perjodu ta’ dieqa, meta tara tnejn mill-kollegi Maltin tiegħek taparsi jattakkaw skema imma fir-realtà jkunu qed jattakkaw lil Partit Laburista fil-gvern, tħammeġ ir-reputazzjoni ta’ Malta fil-proċess. Il-vittma f’dan kollu kien pajjiżna. 

L-għada li tkellimt kien irnexxieli nikkonvinċi lil partit tas-Soċjalisti biex almenu nagħmlu emenda biex fil-vot jitneħħa l-isem ta’ Malta u niffukaw fuq ir-reżoluzzjoni. Meta ż-żewġ kollegi Nazzjonalisti vvutaw kontra kelli l-konferma dwar l-għanijiet ulterjuri tagħhom. 

“Naħseb jien aktar nappella għal moderati u għal floater, jafu li jien mhux persuna estrema la fuq naħa u qas fuq oħra”
Tinkwieta li jerġa’ jiġrilek bħal dak li ġara fl-elezzjoni ta’ 5 snin ilu?

Iva ninkwieta, ħames snin ilu batejt minħabba l-alfabett għax is-sistema tal-wirt tal-voti tiffavorixxi lil min ikun fuq nett tal-lista, min kunjomu jkun bl-ewwel ittri tal-alfabett. B’Mizzi qiegħda fin-nofs tal-lista, iva dik tiżvantaġġjani. Naħseb l-elettorat mhux intiż biżżejjed kemm l-ewwel preferenza hi importanti. 

Fl-aħħar jiem tqajjem il-punt li Malta mhix rappreżentata biżżejjed fil-kumitati tal-Parlament Ewropew, l-aktar stadju importanti biex tinfluwenza l-liġijiet. Int kif għażilt il-kumitati li qed tipparteċipa fihom bħalissa?

Ma kontx jien li għażilt x’kumitati nipparteċipa fihom, għax peress li tlajt b’elezzjoni każwali dħalt fiż-żarbun ta’ Edward Scicluna u ħadt il-kumitati tiegħu. Kont fortunata li huma l-istess kumitati li jien intiża fihom, bħal dawk fuq l-ekonomija, l-ambjent, is-saħħa u l-benesseri tal-annimali.

Peress li hemm ħafna aktar kumitati minn kemm qegħdin MEPs, Malta ma tistax tkun rappreżentata f’kollha iżda bħala MEPs għandna l-faċilità li mmorru fil-grupp politiku tagħna u ninfurmaw ruħna bl-aħħar żviluppi.

Ikun hemm diskussjonijiet biex taraw kif tistgħu titqassmu l-aħjar bħala delegazzjoni?

Din ma nistax nirrispondiha għax dħalt biss is-sena l-oħra, għall-aħħar xhur tal-leġislatura. Imma nimmagina li hekk għandu jsir, mhux biss bejn id-delegazzjoni Laburista biss imma idealment bejn is-sitta li aħna.

Din il-ġimgħa Simon Busuttil għalaq sena fit-tmexxija tal-PN. Taħseb li ġab il-bidla meħtieġa u mixtieqa min-Nazzjonalisti?

Personalment kelli aspettattivi differenti, fit-tmexxija tiegħu ma rajtx dik il-qabża fil-kwalità li nistenna mingħand persuna li kien ilu għaxar snin fil-Parlament Ewropew. Il-mod kif jaħseb u jirraġuna hu ta’ politiku li qatt ma telaq minn Malta, li hi pjuttost diżappuntanti għax hemm bżonn ta’ oppożizzjoni b’saħħitha. Simon Busuttil ma ġabx il-partit b’saħħtu daqskemm ġieli kien il-PN fil-passat. 

Kien hemm xi ħaġa partikolari li dejqitek f’din il-kampanja elettorali?

Ma naħsibx li hemm xi ħaġa partikolari; m’iniex esperta tal-kampanji elettorali, din hija biss it-tieni elezzjoni li qed nikkontesta, imma f’kampanja bħal din taffaċċja affarijiet li tistenna minn kampanja bħal din. 

James J. Piscopo joined MaltaToday in 2013 after starting his career as a journalist with Newsbook.com.mt and RTK radio. He graduated in European Studies and International Relations from the University of Malta in 2012. Piscopo presented current affairs programme 'X'Hemm Gdid' on RTK radio before joining MaltaToday. Closely following national and EU politics, he interviewed several politicians such as European Socialists' leader Hannes Swoboda and EU commissioner Laszlo Andor among others. He also writes for Maltese language newspaper Illum.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook