Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali
L-isqof Grech ilu snin jitlob biex il-Gvern jgħin lill-festi
Iħeġġeġ lil kleru Għawdxi li dawn għandhom jingħataw is-sagramenti għax il-Papa qal 'IVA'
Għal-Laqgħa Ġenerali l-ebda rappreżentant tal-GFA ma kien preżenti
Attivita fejn l-avventura u l-edukazzjoni gew marbuta id’f id
Tnejn mill-aqwa clubs f'Għawdex iridu jieħdu sehem fil-kampjonat Malti tat-Tielet Diviżjoni
L-Isqof Grech jikkonsidra jibqax jieħu sehem f'festi li jħallu ħerba umana, spiritwali u soċjali
'In-nannu Ġanni beda n-negozju 130 sena ilu meta kien jixtri l-prodotti li jingħataw lill-Kappillan u jb...
Il-ministru Anton Refalo, Is-segretarju parlamentari Chris Agius u s-segretarju ta' Għajnsielem FC Alex S...
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook