Ma tistax tieqaf....tista tipparkja għal ċertu ħin....u ma tistax tipparkja

Ħawwadni ħa nifhmek

Fi triq l-Isptar San Ġiljan, fil-Fontana Għawdex għadhom kif saru żewġ yellow lines taħt sinjal li ma tistax tieqaf u sinjal ieħor li tista tipparkja għal ċertu ħin.

Barra li dawn huma affarijiet li jġagħluk titbissem (jew tibki) għażel int skont Chris Said fuq il-facebook tiegħu qal li l-Kunsill Lokali tal-Fontana ma ġiex konsultat u ma taha l-ebda approvazzjoni għal din il-farsa. L-Uffiċċju tat-Transport Malta u l-perit inkarigat qal li ma ħarġet l-ebda permess biex isiru dawn is-sinjali. Jidher li dawn is-sinjali saru b'mod mirakoluż u l-pulizija skont Chris Said qed imorru u jagħtu ċitazzjonijiet lil min jipparkja f'din it-triq anke jekk kollox jindika li dawn huma sinjali 'illegali'. Interessanti wieħed ikun jaf x'jiġri jekk min ħa ċitazzjoni jikkontesta...Ara kif jħawduh lil Maġistrat! Tista tieqaf? Jew suppost tipparkja bl-arloġġ....imma imbagħad m'hemmx iż-żewġ linji sofor? Ħawwadni ħa nifhmek!!

 

 

More in G?awdex